En kvinne med Røde Kors-vest står med rygget til og ser på en stabel med esker Vis bildetekst
Kun 2 % av alle verdens vaksinedoser satt i de 50 fattigste landene i verden. Om vi skal se en ende på pandemien må vaksiner fordeles rettferdig mellom alle land mener Røde Kors. (Foto: Røde Kors)

Blir ikke kvitt denne pandemien hvis myndighetene ikke endrer sin respons

Uten en betydelig økt og endret global innsats er det grunn til å frykte at stadig nye mutanter vil slå til og at dette kun er slutten på begynnelsen.

– Både Norge og andre vestlige land bør nå lytte til rådene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Norge må endre sin politikk, slik at alle land med egen farmasøytindustrikapasitet kan produsere egne vaksiner, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Ved utgangen av mai 2021 er kun 2 % av alle verdens vaksinedoser satt i de 50 fattigste landene i verden. Anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) har vært tydelige: en rettferdig fordeling er den eneste, og mest effektive metoden for å bekjempe en pandemi.

Debatten i Norge har de siste månedene fokusert på diskusjonen mellom kommuner om hva som er rettferdig fordeling av vaksiner, sett opp mot hvordan vi fortest mulig får bekjempet smitten.

– I denne diskusjonen er det vanskelig ikke å være seg selv nærmest. Både kommunale og nasjonale myndigheter er først og fremst ansvarlig overfor egen befolkning. Dette har medført at verden ikke klarer å bekjempe pandemien mest mulig effektivt. En pandemi rammer globalt, og kan kun bekjempes globalt, sier Apeland.

De fattigste landene står bakerst i køen

Dagens fordeling av vaksiner viser med all tydelighet at det er de fattigste landene med dårligst utbygd helsevesen som står bakerst i køen. I de 50 rikeste landene blir vi vaksinert 27 ganger raskere enn i de 50 fattigste. I Afrika bor 14 % av verdens befolkning, men de har så langt bare fått 1 % av vaksinene. En rettferdig fordeling av vaksiner er viktig, men er ikke det ene magiske tiltaket som vil stanse pandemien.

– Dersom det mangler kapasitet til å fordele vaksiner også i land, eller dersom viljen til å la seg vaksinere er liten, vil det føre til at pandemien får mulighet til å fortsette å spre seg, sier Apeland.

Vaksineproduksjonen må økes

Norske myndigheter må tenke annerledes enn det verden har gjort til nå. Dette gjelder også tiltak for å øke vaksineproduksjonen. Blant dem er deling av patenter.

– Dette er den verste pandemien verden har stått overfor på 100 år, da er det riktig at man gir et midlertidig unntak fra patentregimet slik at alle land med egen farmasøytindustrikapasitet kan produsere egne vaksiner. Og det haster. Vi har ikke tid til å forhandle i seks måneder, sier Apeland.

En eldre mann får vaksine
En pandemi som rammer globalt må også bekjempes globalt. Her fra vaksinering i Bangladesh. (Foto: Bangladesh Røde Halvmåne)

– Dersom det skulle være noen tvil. Dette er det riktige tidspunktet for å sprenge budsjettene for å investere i helseinfrastruktur som vil bekjempe covid-19 pandemien og bidra til å bygge varig kapasitet som vil kunne forhindre og begrense neste pandemi, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Det er behov for å styrke innsatsen på bakken som er nødvendig for å sette vaksinene, spesielt blant de som er vanskeligst å nå. Verdenssamfunnet må også ta større ansvar for å sikre at vaksinetilgangen er rettferdig innenfor landegrensene. Dette gjelder spesielt overfor marginaliserte grupper som papirløse migranter og flyktninger.

 

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99