Juletre med gaveønsker fra barn og unge. Vis bildetekst
Flere steder i landet har Røde Kors "ønsketrær" hvor privatpersoner og bedrifter kan oppfylle julegaveønskene til barn og unge. Dette bildet er fra et ønsketre i Gjøvik. (Foto: Andreas Lotterud/Røde Kors)

Røde Kors planlegger julegaver og aktiviteter for over 18.000 barn og unge

Det er økt behov for krisehjelp før jul. 1 av 5 har fått dårligere råd som følge av koronapandemien. Røde Kors merker stort behov for ekstra hjelp i julen, spesielt for barnefamilier.

Det kommer frem i en ny spørreundersøkelse fra Opinion utført på vegne av Røde Kors. I samme undersøkelse sier 15 prosent at de er usikre på om de har råd til julegaver. 11 prosent sier de er bekymret for om de har råd til julemat. Dette er en økning fra i fjor, da 6 prosent var bekymret for julemat og økonomi.  

Med høye strømpriser er det mange som har det krevende fra før, som har fått det enda vanskeligere. Spesielt mange barnefamilier Røde Kors er i kontakt med, forteller om en krevende situasjon.  

– For de fattigste barnefamiliene vil en økning i strømregningen bety at de må gjøre vanskelige prioriteringer på et budsjett som normalt ikke går opp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Samler inn julegaver 

Røde Kors planlegger i år ulike juleaktiviteter, julegaver og juleferieopphold for over 18.000 barn og unge over hele landet. Det er en stor økning fra året før. Røde Kors samarbeider med både kommuner og Gjensidigestiftelsen om å gi barn og barnefamilier gode opplevelser i julen.

Kontakt din lokalforening for å høre om de trenger hjelp eller bidrag i juleukene!

For Røde Kors er det viktig å nå sårbare barn og unge i samfunnet tross nye smitteverntiltak. Organisasjonen følger situasjonen nøye og planlegger aktiviteter i tråd myndighetenes anbefalinger.  

Våre frivillige står på for å gi juleopplevelser og juleglede i ulike former til barn over hele landet. Der vi samler inn julegaver ser vi store behov for nødvendige ting som ullsokker, vinterdresser og varme klær

Bernt Apeland

Antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt har økt jevnt år etter år de siste 20 årene. Over 115.000 barn og unge vokser nå opp i familier med vedvarende lavinntekt (SSB). Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet er blitt enda høyere etter en langvarig pandemi hvor mange har mistet jobben eller blitt permitterte.  

211129_Ønsketre_Gjøvik_image005
Røde Kors opplever en stor økning blant dem som trenger hjelp til å oppfylle barnas julegaveønsker. Gaveønskene formidles til Røde Kors via offentlig etater og lokalt hjelpeapparat. (Foto: Andreas Lotterud/Røde Kors).

Deler ut mat før jul 

I et notat hvor Røde Kors i september kartla oppvekstforholdene i Norge og undersøkte hvordan utviklingen med fattige barnefamilier er, kom det frem at dårlige boforhold er et stort problem for de fattigste.  

Erfaringer fra aktivitetene til Røde Kors viser også at mange barn får ikke nok mat. Derfor er måltider en viktig del av tilbudet organisasjonen har til barn og unge.  

–  I tillegg til juleferier og julegaver gir vi i år matkasser mange steder. Vi ser store behov, men samtidig ser vi stor givervilje i lokalsamfunnene, sier Apeland.