helsesenter Vis bildetekst
En ny rapport fra Røde Kors viser at papirløse, som ikke har helserettigheter i Norge, opplever utrygghet, uvisshet og helseplager som enkelt kunne vært behandlet.

Røde Kors ber ny regjering sikre helserettigheter for

En ny rapport slår fast at norske myndigheter ikke oppfyller menneskerettslige forpliktelser når papirløse ikke får gå til legen. – Et system som fører til unødvendig lidelse, mener Røde Kors.

– Hvert eneste år er det hundrevis av pasienter i Norge som ikke får den helsehjelpen de trenger. Kreftsyke får ikke behandling, diabetikere får ikke medisin. I verste fall fører dette til dødsfall som kunne vært unngått, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

I en ny rapport har Røde Kors gjennomført en systematisk kartlegging av tilgangen til helsehjelp og andre levekårsutfordringer blant papirløse migranter i Norge. Migranter organisasjonen har snakket med forteller om utrygghet og helseplager som ofte kunne vært behandlet relativt enkelt. Den nye rapporten avdekker systematisk diskriminering av en sårbar gruppe og slår fast at norske myndigheter ikke oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser. 

– Dette handler om at det finnes en gruppe mennesker som ikke får gå til legen før det i noen tilfeller er for sent, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Les rapporten her: Utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett

Norge refset av FN – ny frist i 2022 

Samlebetegnelsen “papirløse” migranter brukes blant annet om personer uten identitetspapirer, personer som har fått avslag på asylsøknad, men som ikke har forlatt landet og de som jobber uten arbeidstillatelse. Betegnelsen kan også gjelde barn som bor i Norge.  

FN har gjentatte ganger kritisert Norge for den manglende tilgangen på helsetjenester for papirløse, og norske myndigheter er bedt om å rapportere ekstraordinært til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på dette i 2022.  

Røde Kors mener at helserettighetene må utvides, i tråd med hva Norge har forpliktet seg til.  

I dag har vi et helsesystem som fører til unødvendig mye lidelse. Papirløse migranter må sikres tilgang til nødvendig helsehjelp.

Bernt Apeland

Pasienter fra 121 land 

Røde Kors og Kirkens Bymisjon jobbet med papirløse migranter på Helsesenteret for papirløse siden 2009. Pasientene har helt vanlige helseplager som de ikke får hjelp til via en fastlege, men også helseproblemer som oppstår fordi de lever helt i ytterkanten, eller utenfor, velferdsstatens rammer. 

Nærmere 300 frivillige i Oslo og Bergen bidrar, blant dem leger, sykepleiere, psykologer, miljøarbeidere, gynekologer, tannleger og annet helsepersonell. Helsesenteret i Oslo har siden 2009 hatt pasienter fra 121 land. 

– I dag er det vilkårlig hvem som får hjelp, og det setter også leger og andre offentlige helsearbeidere i en utfordrende situasjon. Vi har et helsetilbud til denne gruppa fordi det offentlige sikkerhetsnettet mangler i de fleste kommuner, sier Apeland.  

Les mer om Helsesenter for papirløse her!