Tegning av en person som tørker en tåre fra kinnet Vis bildetekst
(Illustrasjon: Kathrine Kristiansen)

Ny rapport: 7 av 10 ungdom er ensomme

Dobbelt så mange unge sier de ikke har det bra for tiden sammenlignet med resten av befolkningen. Røde Kors ber nå om et ungdomsløft.

Kun halvparten av ungdom mellom 16 og 19 år forteller at det står bra til med dem for tiden, kommer det frem i den nye Røde Kors-rapporten “Psykt Ensom. Om ensomhet blant barn og unge”.

Ikke hos noen andre aldersgrupper finner man en tilsvarende selvrapportering om at det står dårlig til for tiden. Over 70 prosent av ungdommene som er spurt i den landsomfattende undersøkelsen, sier at de ofte eller av og til er ensomme. Det betyr at ensomhet rammer over 180.000 ungdom.  

– Ensomheten blant barn og ungdom har forverret seg under pandemien. Det var ille før. Det er blitt verre nå. Og det kommer kanskje til å bli enda verre fremover om vi ikke klarer å stille opp for dem som trenger det.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Ensomhet har rammet mennesker i alle aldre gjennom pandemien, men likevel er barn og unge særlig utsatt.  

– Røde Kors har tidligere advart mot en ensomhetsepidemi i samfunnet. Denne rapporten viser dessverre at bekymringen var reell, sier Apeland.  

Tegning av en gutt med hettegenser og lukkede øyne.
“Det handler ikke bare om å være alene. Man kan være ensom med andre mennesker også. Det er to forskjellige ting. Det er noe du føler. Det er kanskje å føle at du ikke er en del av noe. Å føle seg utenfor”, sagt av en gutt på 17 år i forarbeidet til rapporten. (Illustrasjon: Kathrine Kristiansen)

Ensomhet sårbart etter korona 

Ensomhet trenger ikke å være farlig, men kan være tungt å bære for dem som opplever det. Videre vet vi at isolasjon som følge av ensomhet gir en økt risiko for fysiske og psykiske helseplager. Røde Kors merner at vi sammen må kunne gi god nok hjelp til de som trenger det, både psykisk helsehjelp, men også mer ressurser til skole og barnehage for forebygging og tett oppfølging.  

Se hele rapporten her!

– Jeg tror ikke vi har tatt utfordringen med ensomhet nok på alvor i Norge. Ensomhet kan utvikle seg til å bli et stort folkehelseproblem, som vi bare kan løse gjennom et godt samarbeid mellom lokalsamfunnene, frivilligheten og staten, sier Apeland.

Tegning av en ung gutt som ser trist ut og har øynene lukket.
“Da det var på sitt verste gråt jeg nærmest hver kveld alene i senga, for jeg ville ikke at mamma og pappa skulle vite hvor ille det faktisk var. Vi er jo “generasjon prestasjon” ikke sant, og jeg ville ikke at folk skal vite at jeg ikke hadde venner”, sagt av en anonym ungdom. (Illustrasjon: Kathrine Kristiansen)

Les kronikken "Psykt ensom" av Benedicte Andersen fra Røde Kors Ungdom

– Hver og en har også et ansvar 

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ta kontakt med Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for alle under 18 år. Selvmord og angst er to av temaene som flere barn og unge har tatt opp med de frivillige under koronatiden.  

Røde Kors oppskalerer også tilbudet om møteplasser for ungdom, Fellesverket, i de store byene i Norge.  

– I tillegg til frivilligheten og offentligheten mener jeg at også hver enkelt av oss også har et individuelt ansvar om å se de som faller utenfor å strekke ut en hjelpende hånd, mener Apeland.