Familie i Kara Tepe camp, Lesvos, Hellas. Vis bildetekst
Helsepersonell bistår ved en mobil helseklinikk ved Kara Tepe-leiren på Lesvos. (Foto: Georgia Trismpioti/IFRC)

Røde Kors øker redningsinnsatsen i Middelhavet

Mer enn dobbelt så mange har omkommet på vei over Middelhavet hittil i år sammenlignet med i fjor mens de har forsøkt å migrere til Europa.

Saken er oppdatert 11.08.2021

1.195 mennesker er registrert som døde eller savnet til nå, sannsynligvis er langt flere omkommet. Økningen av omkomne flyktninger og migranter som reiser over Middelhavet skjer nå etter flere år med nedgang og redusert trafikk. Det gjør at internasjonale Røde Kors nå øker innsatsen og vil delta i redningsoperasjonene som pågår i Middelhavet. Det er uakseptabelt at folk fortsatt dør til sjøs, rett utenfor Europas dørstokk.  

Det Internasjonale Røde Kors vil fra august bidra med helsehjelp og beskyttelsesarbeid i søk- og redningsoperasjonen som organisasjonen SOS Mediterranee driver i det sentrale Middelhavet med det norskregistrerte skipet Ocean Viking. Røde Kors vil hjelpe mennesker som har vært reddet fra havet eller fra båter i havsnød med førstehjelp og medisinsk behandling, psykologisk støtte og nødvendig nødhjelp og beskyttelse. Dette gjelder spesielt de som er ekstra sårbare, som barn som reiser alene.  

Store humanitære behov 

Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen gir allerede humanitær hjelp til flyktninger og migranter i sårbare situasjoner i 34 land rundt Middelhavet. Migrasjon fra Asia, Afrika og Midtøsten til Europa gjør at mange mennesker har store humanitære behov der de reiser fra, under migrasjonen og etter at de har ankommet Europa.  

For Røde Kors er det viktig å bidra med hjelp og beskyttelse, både for å hindre at mennesker opplever at de må forlate hjemmene sine, mens de er på vei mot sikkerhet, og for de som trenger hjelp i nye hjemland. Totalt hjelper Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen to millioner mennesker på reise og en halv million mennesker som bor i leire i de ulike landene.  

Målet er å hindre tap av liv 

Den nye operasjonen i Middelhavet er i volum en liten operasjon sammenlignet med det svært omfattende arbeidet på land på alle sider av Middelhavet, men vil være viktig for å hindre at liv går tapt på den lange og mest risikable delen av migrasjonsrutene til Europa.  

p-GRC2128_jpg
Kara Tepe-leiren på Lesvos i Hellas (Foto: Georgia Trismpioti/IFRC)

Menneskene som reddes i denne redningsoperasjonen til sjøs vil bli fraktet til et trygt land i tråd med sjøretten. De vil ikke bli returnert til Libya hvor den humanitære situasjonen er ekstremt vanskelig og det ikke er trygt å oppholde seg, i tråd med vurderingene fra EU og alle andre aktører.  

Røde Kors ber også EU og deres medlemsstater om å raskt øke søk- og redningsoperasjonene i det sentrale Middelhavet hvor risikoen for at mennesker dør er svært stor.  

Eneste frivillige redningsbåten i Middelhavet 

SOS Mediterranee er for tiden den eneste redningsbåten som opereres av frivillige organisasjoner i det sentrale Middelhavet nå. Mye av innsatsen fra myndighetene og EU har også blitt redusert de siste årene siden de store innsatsene i 2015-16.  

Å redde menneskeliv til sjøs er en plikt nedfelt i sjøretten og lange sjøfartstradisjoner. Denne innsatsen/redningsplikten er kraftig svekket de siste fem årene i Middelhavet.  

Antall mennesker i nød har økt kraftig det siste året fra 168 millioner i fjor til 235 millioner i 2021. Økningen det siste året skyldes i stor grad økt fattigdom på grunn av pandemien, men det skyldes også et stort antall væpnede konflikter og konsekvenser av klimaendringer. Dette har ført til at 82 millioner er på flukt eller fordrevet av ulike grunner. Så langt i år er det registrert 48.454 ankomster av flyktninger og migranter til Europa over Middelhavet. 

Det er ikke avklart ennå om Norges Røde Kors skal bidra med ressurser i forbindelse med denne redningsoperasjonen.  

Les mer om Røde Kors' internasjonale nødhjelpsarbeid arbeid her.