Helsepersonell på feltsykehuset i Aden, Jemen Vis bildetekst
Helsepersonell på feltsykehuset i Aden, Jemen

Stort press på sykehus i Jemen

Økt antall koronapasienter fører til stort press på helsevesenet. Over halvparten av helsetilbudet i Jemen er stengt ned eller ødelagt på grunn av krigen. Nå står landet i en ny smittebølge.

Helsearbeidere står i en vanskelig situasjon med mange syke. Røde Kors fortsetter nå støtten til et behandlingssenter for koronasyke i Aden.

– Leger og sykepleiere gjør så godt de kan for å behandle koronasyke pasienter. Mange av pasientene er alvorlig syke når de kommer til behandling.

Anne Signe Hørstad, teamleder ved feltsykehuset for koronapasienter i Aden

Røde Kors i Norge har nå sendt flere helsedelegater til Jemen for å støtte innsatsen.

– En tøff jobb med svært begrensede ressurser

– Denne pandemien er det siste Jemen trengte nå. Folk her har mistet så mye i løpet av årene med væpnet konflikt, og allerede før koronakrisen hadde helsetjenestene i landet problemer med å dekke behovene, sier Hørstad.

Mange sykehus og helsesentre er ødelagt av krigen eller er stengt. Nå står helsepersonell ovenfor en tøff jobb med svært begrensede ressurser.

Feltsykehus sendt fra Norge

I september i fjor åpnet Røde Kors et feltsykehus for koronapasienter i Aden, sør i Jemen. Feltsykehuset med både utstyr, helsepersonell og teknisk personell ble sent fra Norge. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen ble feltsykehuset drevet, og helsepersonell lært opp.

Les mer om Røde Kors' innsats i Jemen!

I februar tok lokale helsemyndigheter over driften av feltsykehuset. På grunn av den store pågangen av pasienter, øker nå Røde Kors støtten i møte med det som omtales som den andre smittebølgen i Jemen.

– I fjor så vi at smitten økte veldig etter ramadan. Nå håper vi at det samme ikke vil skje igjen. Dessverre ser vi at mange med koronasymptomer oppsøker helsehjelp først når de allerede er veldig syke, sier Hørstad.

Korona rammer land i kriser ekstra hardt

I forrige uke publiserte Den internasjonale Røde Kors-komiteen rapporten «Som om krigen ikke var nok», som viser hvordan koronasituasjonen rammer spesielt hardt i land som fra før var rammet av andre kriser, som væpnet konflikt. Abobakr al-Hamed, en lege fra Jemen, er en av de som forteller om sine opplevelser i rapporten.

MicrosoftTeams-image (23)

– Så lenge jeg tror jeg kan hjelpe folk, føler jeg meg bra. Men når vi har desperate pasienter og jeg vet det ikke er noe mer jeg kan gjøre, er det vanskelig å håndtere. I tillegg må jeg tenke på min egen mulige død. Jeg er bare 25 år, men har sett mange døde. Noen av dem er på min egen alder. Mange gode leger og sykepleiere har død på grunn av pandemien. Du er bekymret for familien, og dine kjære.

Abobakr al-Hamed, lege ved feltsykehuset