En mann sitter på en tømmerstokk på stranden Vis bildetekst
Gurrey Mohammed bor I Bulhar og har livnært seg som fisker. Den ekstreme varmen har gjort flere fiskere arbeidsløse. (Foto: Røde Kors / Switch TV)

Uutholdelig varme i Somalia

Kysten langs Somalia er utsatt for det stigende havnivået, høye temperaturer og sterk vind.

Bulhar ligger i Sahilregionen, og tidligere var dette en levende handelsby. Tradisjonelt levde innbyggerne av fiske, men den stigende temperaturen gjør det utfordrende.

– Jeg har vært fisker hele livet, men fisking har aldri vært så utfordrende som i dag. Uten fangst på sjøen er vi nødt til å belage oss på humanitær hjelp.

Ismail Gurrey Mohammed, fisker

På land har tørken tvunget gjetere på vandring for å finne grønnere beiteområdet og drikkevann til dyrene. Selv om Bulhar ligger nære havet er rent vann en mangelvare. Under regntiden samler innbyggerne på regnvann. Mange blir syke av vannet de drikker. Dette gjelder spesielt barn.

Røde Kors lanserte under Klimatoppmøtet i Galsgow rapporten "Turning the tide" om de humanitære utfordringene klimaendringene har for kystsamfunn. Les også:
Mexico: – Huset var borte. Jeg så bare hav og sand
Ny Røde Kors-rapport: Klimakrisen gjør kystsamfunn ubeboelige for flere hundre millioner mennesker

Den uutholdelige varmen

Noen dager stiger temperaturen opp til 40 grader. Nedgangen i levestandarden har gjort det vanskelig for folk å bygge hus som er i stand til å motstå de høye temperaturene.

En person ligger på en seng utendørs i skyggen
Den ekstreme varmen gjør at mange må søke ly i skyggen på dagtid. (Foto: Røde Kors / Switch TV)

På den tiden av døgnet som skulle vært den mest produktive er innbyggerne nødt til å sitte i skyggen. Om natten foretrekker mange å sove utendørs. Mange velger å flytte lenger inn i landet, spesielt på den tiden av året når det er på sitt varmeste.

En mann sitter på en stol under et tre og snakker
Varaordfører Hassan Musa ser hvilke konsekvenser klimaendringene i dag har for befolkningen i Bulhar. (Foto: Røde Kors / Switch TV)

– Bulhar har en populasjon på rundt 2000 mennesker, men akkurat nå er det bare 500 mennesker her. Resten har flyttet til andre steder i søken på kjøligere stedet, sier Hassan Musa, varaordfører i Bulhardistriktet.

Avhengig av humanitær hjelp

Barneskolen i Bulhar er den eneste utdanningsinstitusjonen i området, men høye temperaturer gjør læring umulig. Normalt er det 140 elever på skolen, men da Røde Kors var på besøk i september var det bare seks elever. Også lærerne er uteblitt. Mr. Khadar er en av få lærere som har blitt igjen.

En mann står foran en tavle med tre elever foran seg
Læreren Khadar Jama har mistet både kolleger og elever på grunn av den ekstreme varmen. De høye temperaturene gjør at elevene ikke kommer seg på skolen og har lærere ikke kommer seg på jobb. Mange har flyktet lengre inn i landet. (Foto: Røde Kors / Switch TV)

– Den eneste løsningen på dette problemet er å bygge en kostskole som er utstyrt med nødvendig avkjølingssystemer, i tillegg til rent vann og mat, sier Khadar Jama.

Mange i byen er på randen av sult, og mange er avhengig av matdonasjoner og pengestøtte fra humanitære organisasjoner. Global oppvarming er ikke noe som beskriver fremtiden, men realiteten for de som bor i Bulhar.

Klimaendringene utfordrer levebrødet

Bandarbeyla ligger i Puntlandregionen, og lider samme skjebne som Bulhar. Populasjonen er på omkring 10.000 mennesker og de fleste lever av fiske. På tross av å tilpasse seg gjør klimaendringene vanskelig å leve av å fiske.

En mann står på en strand foran en fiskebåt og snakker
Rashid Yuusuf er ordfører i distriktet Bandarbeyla der fiskeri er en viktig næring. Han forteller om behovet for å hjelpe de mest sårbare gruppene i samfunnet for å sikre tilgangen på et bærekraftig levebrød. (Foto: Røde Kors / Switch TV)

– Klimaendringene har endret vindretningen, en situasjon som virkelig har påvirket fiskingen. Det er vanskelig å jobbe etter samme planen, og i noen tilfeller har fiskere måttet utsette fiskingen på ubestemt tid, forteller Rashid Yuusuf, ordfører i Bandarbeyladistriktet.

Å komme seg gjennom utfordrende tider er ikke noe som er ukjent for innbyggerne som i løpet at 30 år har opplevd to tsunamier. I 1975 tok tsunamien med seg alt av utstyr og båter på havet, og fiskerne stod igjen uten jobb. Tsunamien i 2005 tok livet av fem mennesker og ødela mer en trehundre hjem. Familier som ble rammet bor fortsatt i midlertidige hjem, og har ikke råd til å gjenoppbygge husene sine. Den lokale skolen ble også ødelagt i tsunamien.

Menneskene som bor i Bandarbeyla har sett havet endre seg gradvis. Ifølge Yuusuf Maxed Waber, leder for utdanning i distriktet, har nedgangen i fiske ført til at elever blir tatt ut av skolen. Foreldre har ikke lenger råd til å betale for skolen.