En gruppe på 20 personer fra Røde Kors står i ring og blir briefet. Vis bildetekst
Hjelpekorpset rykket raskt ut da de fikk melding om leirskredet i Gjerdrum. (Foto: Vilde Øvstedal Ruset/ Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps)

Røde Kors sin innsats i Gjerdrum

Skredkatastrofen på Gjerdrum har utløst et enormt frivillig engasjement for å hjelpe. Til nå har frivillige fra Røde Kors lagt ned 7.500 timer, og er forberedt på å stille opp i lang tid fremover.

Leirskredet i Gjerdrum er en av de større katastrofene som har rammet Østlandet. Dermed er det også et av de større redningsoppdragene Røde Kors har vært involvert i.

– Jeg vil rette en stor takk til alle de frivillige som har stilt opp og som bidrar i rednings- og letearbeidet og med krisehjelp og omsorg. Våre frivillige møter mennesker midt i en tragedie det knapt er mulig å forestille seg. Et hjem skal være det stedet vi er tryggest. Denne katastrofen kommer til å sette spor i lang tid framover.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Norges Røde Kors

Tidlig onsdag 30. desember ble Røde Kors utkalt til leirskredet i Gjerdrum sammen med andre frivillige redningsaktører som Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder for å bistå nødetatene. Vi mobiliserte frivillige i hele Viken, Oslo og deler av Innlandet.

20201230 Jordskred i Ask i Gjerdrum  (1)
Hjelpekorpsene på Østlandet rykket ut med blant annet 20 beredskapsambulanser. (Foto: Janne Syversen/ Moss Røde Kors

Evakueringsarbeidet

I løpet av morgenen var over 90 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i aktivitet, med 20 beredskapsambulanser og flere ATV-er. Ytterligere mannskap var i beredskap fra hele Østlandet. Røde Kors deltok under politiets ledelse og samarbeidet med de andre redningsaktørene. Vi deltok blant annet i evakueringsarbeidet.

Det var utfordringer knyttet til evakueringen fordi grunnen mange steder var usikker. Våre frivillige hadde også episoder med nye ras i nærheten av der de deltok i evakueringen.

Utover onsdag kveld ble evakueringsarbeidet i nærområdet trappet ned, og Røde Kors var i beredskap for å kunne bistå etter behov.

To hjelpekorpsere og en politimann står ute i mørket
Røde Kors jobbet under politiets ledelse og samarbeidet med de andre redningsaktørene, og deltok blant annet i evakueringsarbeidet. (Foto: Vilde Øvstedal Ruset/ Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps)

Onsdag formiddag ble også Røde Kors-frivillige engasjert i kommunens evakueringssentre, og har bidratt med ulike oppgaver. Det arbeidet har fortsatt i tråd med behovene og dialog med kommunen.

Innsatsen fortsetter

– Nå som akuttfasen er over, vil vi særlig fokusere innsatsen mot omsorgstjenestene. Blant annet vil vi fortsette å drifte besøkssenteret for de evakuerte, og og sørge for at de som forlot alt har klær, hygieneartikler og andre nødvendigheter. Mange vil fremdeles ha behov for psykososial støtte, og vi ønsker å gi aktivitetstilbud for barn og unge, sier distriktsleder Kine Grande i Akershus Røde Kors. 

Det er mange som har meldt seg for å hjelpe til. – Det er godt å se at mange har lyst til en innsats også framover etter at den mest akutte fasen er over, for det vil være behov for den frivillige innsatsen i lang tid framover når så mange er rammet av denne katastrofen for regionen, sier Grande.

Tre frivillige fra Røde Kors kikker inn i bur med hamstere o.l. som ble reddet etter leirraset.
Frivillige fra Røde Kors har også jobbet med planlegging og gjennomføring av evakuering av dyr i nært samarbeid med Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Forsvaret og andre. (Foto: Sondre Langenes / Røde Kors)

Innsamling av klær og utstyr

Gjerdrum og Nannestad Røde Kors har organisert innsamling av klær og utstyr i Holter-hallen, og givergleden har vært enorm. Sortering og utdeling pågår for fullt. På Facebook-siden til Nannestad og Gjerdrum Røde Kors kan du følge med på hvilke behov det er i området og hvordan du kan bidra.

Ønsket om å bidra og givergleden er imponerende. Katastrofen oppleves nok som nær for mange, og folk over hele landet følger med og vil hjelpe. Vi er dypt takknemlige!

Les mer om hvordan du kan bidra etter katastrofen!