En mann spar sand under grunnmuren på et hus. Vis bildetekst
I Mexico tar Juan Izquierd hver dag frem spaden for å fylle inn sand under huset der havet har forsynt seg i løpet av natten. For seks år siden tok en storm med seg deler av betongtaket deres. Syv dager etter dette bildet ble tatt kollapset en ny del av huset. (Foto: César Rodríguez/Norwegian Red Cross)

Verden er ikke klar for de humanitære katastrofene ved 2 grader økt global oppvarming

Røde Kors er bekymret for at COP-delegasjonene sliter med å komme til enighet. Klimaendringenes konsekvenser er allerede i dag i ferd med å skape kroniske kriser i verdens mest utsatte lokalsamfunn.

– Utfordringen er ikke lenger at vi ikke vet eller forstår, men at det ikke handles raskt og kraftig nok for å få ned utslippene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Fortsatt gjenstår det uenigheter på en rekke viktige områder før årets klimatoppmøte er over, og forhandlingene forventes å strekke seg gjennom helgen. Om resultatet av klimatoppmøtet blir hva det ligger an til nå, frykter Røde Kors at vi styrer mot mer enn to grader global oppvarming.  

– En halv grad utgjør en dramatisk forskjell. Det er et spørsmål om liv eller død for millioner av mennesker.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Enorme humanitære konsekvenser

Allerede nå ved 1,1 graders oppvarming ser vi at antallet naturkatastrofer har femdoblet seg de siste 50 årene. De klimagassutslippene som allerede har funnet sted, vil lede til havstigning som vil ramme 360 millioner mennesker. Antall mennesker som er utsatt for skogbrannfare har økt i 114 land.

Hvis vi klarer å begrense global oppvarming til 1,5 grader, vil 700 millioner mennesker bli utsatt for en ekstrem hetebølge hvert 20. år. Men om vi går over to grader, vil to milliarder mennesker utsettes for ekstreme hetebølger. Dette er et spørsmål om liv eller død som ikke skiller mellom rike og fattige land. 

– De humanitære konsekvensene vil være enorme. Uten forpliktelser om utslippskutt og støttet til tilpasning og håndtering av skader, vil antall mennesker som mister liv, hjem og levebrød øke i dramatisk i årene som kommer, sier Apeland.

Les også: Klimakrisen gjør kystsamfunn ubeboelige for flere hundre millioner mennesker

Kun politisk vilje som bremser 

Fokus for klimatoppmøtet har i år vært at det haster med å handle og hindre at verden går forbi 1,5 graders global oppvarming. Røde Kors er likevel bekymret for at de løftene som landene har gitt om utslippskutt ikke er nok og at årets toppmøte ikke har klart å enes om regler som sikrer raske utslippskutt.

En kvinne henter vann fra en pumpe som står i vannet.
De mange naturkatastrofene som har rammet Bangladesh går også utover tilgangen til rent vann. I landsbyen Gantirgheri er dette en av de få fungerende vannpostene. Men når tidevannet kommer forsvinner denne også under vann. (Foto: Rafiqul Islam Montu/Røde Kors)

Man har sett noe fremgang i å finansiere klimatilpasning og håndtering av klimarelatert tap og skade i de mest sårbare landene, men ikke nok til å møte behovet. Selv om retningen er riktig, er tempoet og ambisjonene fortsatt for lave.  

– Verdens manglende respons på klimakrisen skyldes kun vilje – ikke evne. Den politiske viljen vi har sett i Glasgow står ikke i forhold til de utfordringene vi står foran. De humanitære konsekvensene av klimaendringene akselererer veldig mye raskere enn det politikere evner å ta innover seg.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Vil merke klimaendringen også i Norge 

Også her hjemme i Norge vil vi merke forskjellen på 1,5 og to grader.  

– Ved to grader vil vi oppleve mye mer styrtregn med økte fare for ras og store økonomiske tap i byer. Allerede i dag roper forsikringsbransjen varsku og vi ser at styrtregn bidrar til sykdomsutbrudd, som i Askøy i 2019, sier Apeland.  

Verken Norge eller noe annet land er forberedt på det som vil skje ved to graders oppvarming. FNs varslet i 2020 at ved tre graders global oppvarming, vil man stå overfor ekstremtemperaturer, kraftigere stormer og hyppigere flommer, fullstendig utenfor hva dagens nasjonale beredskapsplaner kan håndtere.  

– De relativt små endringene vi ser allerede nå, skaper enorme ødeleggelser, økonomiske tap og tap av liv. Situasjonen vi er i dag ble avgjort av utslipp som fant sted for flere tiår siden. Hva vi gjør i dag avgjør om vi står overfor 1,5, to eller tre grader i framtiden. Handler vi ikke rett nå, kan det bety at vi går inn i en framtid hvor de humanitære konsekvensene av klimaendringene overgår hva både nasjonale myndigheter og det humanitære systemet kan håndtere.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no