Fjellskikkprisen til snøskredekspert Albert Lunde

Røde Kors delte ut årets Fjellskikkpris til Albert Lunde. Prisvinneren brenner for sikkerhet, frivillighet og dugnad i redningstjenesten.

– Vi er veldig glade for å gi prisen til en mann som har viet sitt liv til sikkerhet og trygg ferdsel i fjellet. Albert Lunde bidrar på internasjonalt nivå, henter og deler kunnskap, særlig knyttet til skred, skredredning og forebyggende arbeid i og utenfor redningstjenesten, sier Kjersti Løvik, leder i Røde Kors landsråd Hjelpekorps.

Albert Lunde har i svært mange år vært aktivt medlem i Røde Kors Hjelpekorps og brenner for fjellredning og særlig snøskred. Han har tidligere erfaring som hundefører i Norske Redningshunder og har vært aktiv i Norske Alpine Redningsgrupper. Lunde doktorerte i 2019 med «Risk management in Norwegian avalanche rescue operations».

Årets fjellskikkpris ble delt ut i Trondheim, ved Korpshytta til Trondheim Røde Kors like ved inngangen til Bymarka.

Utviklet metode for redning ved skredulykker

Årets prisvinner er primus motor for Norsk fjellsenter, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning, samtidig som han er skredobservatør for NVE og Statens Vegvesen Varsom - naturfarevarsel fra NVE og MET.

Lunde har vært medlem og leder i Røde Kors sin ressursgruppe skred i mange år og faglig ansvarlig for Røde Kors sin utdanning til Fagleder Skred. Gjennom dette har han vært med å utvikle både metodesett og utdanning innen redning ved skredulykker. Albert var pådriver for nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker og var representant i arbeidsgruppa ved revisjon av disse Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker - Hovedredningssentralen 

Skredpioneer

Albert Lunde var medarrangør for den første Skredkonferansen i 1994, en konferanse som la grunnlag for dagens nordiske skredkonferanse, en konferanse som avholdes hvert annet år.  

Gjennom flere år har han vært delegat til IKARkonferansen IKAR - den internasjonale fjellrednings-kommisjonen - Røde Kors (rodekors.no)  ICAR – International Commission for Alpine Rescue (alpine-rescue.org) og gjennom dette hentet hjem og delt kunnskap og inspirasjon fra internasjonalt arbeid samt delt kunnskap fra norsk erfaring og kompetanse.

Fjellskikkprisen

Røde Kors opprettet Fjellskikkprisen i 1995 for å påskjønne personer, grupper eller institusjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør for friluftsliv, spesielt i fjellet. 
 
Tidligere mottakere av prisen er blant andre Den Norske Turistforening, Arne Næss sr., Nils Faarlund, H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, Lars Monsen, Cecilie Skog og varslingstjenesten varsom.no. 

Røde Kors ønsker at prisen skal stimulere til og skape oppmerksomhet om friluftsliv, sikkerhet og forebyggende arbeid i fjellet.