To menn legger et tykt teppe rundt en eldre mann. En av mennene har på seg en vest fra Afghansk Røde Halvmåne. Vis bildetekst
Afghansk Røde Halvmåne gjør alt de kan for å hjelpe de mest sårbare gjennom en tøff vinter. Her deler de ut vinterpakker som inneholder bl.a. tepper og varmeapparater. (Foto: Afghan Red Crescent/Meer Abdullah)

Røde Kors positive til at norske myndigheter har invitert Taliban til Norge

– Afghanistan har fått nye makthavere, og det er disse vi nå må forholde oss til, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Norske myndigheter har invitert Taliban til Norge. Det mener Røde Kors er positivt.

– Dialog med Taliban er en helt nødvendig erkjennelse, og ikke nødvendigvis en anerkjennelse av hvem som nå har tatt over makten i Afghanistan. Det er i alles interesse å unngå at landet igjen blir et land med økt konflikt og vold og enorme menneskelig lidelse og nød, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

To menn snakker med en mann som ligger i en sykeseng.
Generalsekretær for Røde kors i Norge, Bernt G. Apeland er nå i Afganistan. Her fra et besøk på en feltklinikk i Bakwa, Farah provins, Afghanistan i april 2021. (Foto: Foto: Masoud Samimi/ICRC)

Denne uken er Apeland selv i Afghanistan. Den humanitære situasjonen i landet er kategorisert som en av de verste i verden. 

– Norge og andre land må finne politiske løsninger og inngå avtaler med Taliban for å unngå at de menneskelige lidelsene vi nå ser ikke blir enda større. Det er den eneste måten å unngå stenging av sykehus og sikre at skoler kan holdes åpne. Før maktovertakelsen, støttet Norge blant annet helsevesenet i Afghanistan gjennom Verdensbanken og andre kanaler. Den støtten må gjenopptas, sier Apeland.

Enorme humanitære behov

Behovene i Afghanistan er enorme og selv om Røde Kors og andre organisasjoner gjør alt de kan for å hjelpe kan ikke humanitære organisasjoner alene sørge for at menneskene i Afghanistan får et minimum av helsetilbud og andre grunnleggende tjenester.

– 24,4 millioner afghanere, over halvparten av landets befolkning, kommer til å trenge akutt mathjelp for å overleve denne vinteren. Det er en krise som ikke kan løses uten penger fra vestlige land og dialog med Taliban.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Røde Kors understreker også viktigheten av at humanitære hjelpeorganisasjoner må få operere i tråd med de humanitære prinsippene, som nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet, på bakken.

Fire menn løfter kasser med Røde Kors-logo på av en lastebil.
Røde Kors i Norge har jobbet og hatt tilstedeværelse i Afghanistan siden 2002, og samarbeider tett med Afghansk Røde Halvmåne. Frivillige besøker lokalsamfunn som lider kraftig under matmangel og tap av inntekter. I tillegg sliter mange med å holde varmen gjennom vinteren. Afghansk Røde Halvmåne deler ut nødhjelp, tepper og varmeapparater. (Foto: Afghan Red Crescent/Meer Abdullah)

Advarer mot å sette betingelser for humanitær hjelp

– Jeg vil samtidig advare norske og vestlige myndigheter mot å stille betingelser for å hjelpe det afghanske folk med nødhjelp gjennom vinteren. Humanitær bistand må gis uten politiske krav og være uavhengig av enighet om politiske eller menneskerettslige spørsmål. Slike krav vil bryte med prinsippene om nøytral, uavhengig og upartisk hjelp. Respekt for mangfold og menneskerettigheter er avgjørende og viktig, men det må ikke være en betingelser for å gi humanitær hjelp i den krisen som Afghanistan nå opplever, sier Bernt G. Apeland.

Da Taliban tok makten i Afghanistan i sommer, svarte Norge og andre vestlige land med å fryse bankkonti og pengeoverføringer til landet. I tillegg har USA, FN og EU sanksjoner mot enkeltpersoner i Taliban, som del av den vestlige terrorbekjempelsen. Milliarder av kroner holdes tilbake.

– Dette har akkurat nå enorme humanitære konsekvenser. Folk mangler penger. Mange må ta valget mellom å kjøpe fyringsved eller mat, barn sulter og mange dør, sier Apeland.