En mann med Røde Kors-hjelm står ute og har skitt på hjelmen og i ansiktet. Vis bildetekst
(Foto: Ukrainsk Røde Kors)

To måneder med krig: Enorme lidelser i Ukraina

Konsekvensene av krigen i Ukraina er vanskelig å forestille seg. To måneder etter at krigen eskalerte er alle i Ukraina berørt. Mange steder haster det å få inn forsyninger.

– Krigen har ødelagt hele byer, bygninger og infrastruktur for milliarder av kroner. Mange steder er nå uten vann, varme, strøm eller tilgang på matforsyninger. Sykehus og helseklinikker trenger desperat medisinske forsyninger og mange steder er det vanskelig å få tilgang på helsehjelp, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors.

En sønderbombet bygning
Åtte uker med krig har ført til enorme ødeleggelser flere steder i Ukraina. (Foto: Ukraina Røde Kors)

De direkte konsekvensene er store, og hele Ukraina rammes av at økonomien i landet blir ødelagt og at mange har mistet jobbene sine. Med disse enorme menneskelige og økonomiske kostnadene ber Røde Kors om mer enn åtte milliarder kroner for å møte de enorme humanitære behovene.

12 millioner har flyktet fra hjemmene sine

Nå har en fjerdedel av befolkningen i Ukraina flyktet fra hjemmene sine. 5 millioner har forlatt landet, mens over 7 millioner har flyktet internt i Ukraina.

Tre sivile går med to representanter fra Røde Kors langs en vei med bagasje og dyrebur.
På åtte uker har 12 millioner mennesker i Ukraina flyktet fra hjemmene sine. Røde Kors i Ukraina, og i nabolandene, gjør det de kan for å hjelpe menneskene på veien. (Foto: Ukraina Røde Kors)

– At over 12 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine i løpet av 8 uker, er uten sidestykke. Samtidig vet vi at det er mange som er igjen der krigshandlingene pågår. Noen kan ikke flykte mens andre ikke ønsker å forlate hjemstedene sine. Når kampene raser som verst er det også veldig vanskelig å få fram nødhjelp eller å få evakuert ut mennesker, sier Bjørke-Henriksen. 

Daglig opptrapping av nødhjelpsarbeidet

Nødhjelpsarbeidet trappes opp hver eneste dag i forsøk på å dekke noen av de mest akutte behovene. Spesielt øst i Ukraina er det stor mangel på mat, medisiner og vann. Røde Kors mobiliserer i hele Ukraina og er også til stede i alle deler av landet.

– Hver eneste dag er det nye forsyninger på vei, med mat, vann, medisiner, aggregat eller annen nødhjelp. Blant annet har Røde Kors i Norge sendt medisinsk utstyr til sykehus i Ukraina for å behandle krigsskadde. Men noen av de mest krevende områdene er helt avstengt, slik som inne i byen Mariupol.

Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver Røde Kors

Nødhjelp, evakueringer og reperasjoner

Siden krigen brøt ut 24. februar har team fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen fraktet nødhjelpsforsyninger til Kyiv, Mariupol, Odessa, Donetsk, Luhansk og mange andre steder i Ukraina. Røde Kors har også evakuert mennesker fra byer utsatt for kamper, blant annet byen Sumy.

Hvite lastebiler med nødhjelp kjører gjennom port

Nylig evakuerte Røde Kors en gruppe mennesker med funksjonshemmede og eldre Kramatorsk og Severodonetsk. Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) jobber nå med å reparere vannforsyningen som går mellom Kyiv og Irpin. Ved å reparere de ødelagte vannrørene mellom hovedstaden og Irpin vil 200.000 mennesker igjen kan få tilgang på vann.

Mobile helseklinikker

Røde Kors i Norge jobber sammen med Ukraina Røde Kors og internasjonale Røde Kors for å få fram nødhjelp og helsehjelp til folk der behovene er store.  

– Ved å sette opp mobile helseklinikker i områder som har tatt imot mange internt fordrevne, jobber vi for å gi et helsetilbud i områder som nesten har fått doblet innbyggertallet de siste ukene, sier Bjørke-Henriksen. 

Røde Kors-bevegelsens arbeid i Ukraina og for menneskene på flukt

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) er tilstede i flere av de store byene hvor kamphandlingene skjer. 

Flere trailere med nødhjelp har kommet inn i Ukraina og mer nødhjelp er på vei inn i landet.

Ekstra personell, inkludert ansatte som jobber med medisinske behov, matdistrubisjon og nødhjelp, har sluttet seg til teamet ICRC allerede har i Ukraina – og ICRC forbereder seg på å sende inn ytterligere bemanning.

Les mer om innsatsen i Ukraina og i nabolandene!

Røde Kors i Norge jobber sammen med Ukraina Røde Kors og internasjonale Røde Kors for å få fram nødhjelp og helsehjelp til folk der behovene er store.

Vi setter bl.a. opp mobile helseklinikker i områder som har tatt imot mange internt fordrevne.

Personell fra Røde Kors i Norge er inne i Ukraina sammen med Røde Kors-bevegelsen.

Les mer om innsatsen for flyktningene som kommer til Norge!

Ukrainsk Røde Kors:

  • Ukraina Røde Kors har delt ut over 400 tonn nødhjelp, inkludert mat, sengetøy, tepper, telt, vann og hygieneartikler over hele landet.
  • De har bistått i evakueringer, og har åpnet krisesentre for midlertidige opphold.
  • De har også etablert flere distribusjonssentre hvor de deler ut blant annet mat, vann, sengetøy og klær.
  • Ukraina Røde Kors fortsetter å yte førstehjelp og holder førstehjelpskurs for sivile.
  • Frivillige gir også psykososial støtte, transporterer mennesker til sykehus, hjelper til å gjenopprette kontakt mellom  familiemedlemmer, og leverer humanitær hjelp til mennesker som oppholder  seg  i  tilfluktsrom, på helseinstitusjoner og midlertidige overnattingssteder for internt fordrevne.