Frivillig gående i en støvete gate med andre mennesker. Vis bildetekst
Frivillig i Palestinsk Røde Halvmåne jobber mot klokka for å respondere på de humanitære behovene. Foto: Palestinsk Røde Halvmåne

Gaza og Israel: Lidelsene øker time for time

– For hver time som går øker den grusomme lidelsen og antallet drepte i denne konflikten. Røde Kors ber partene om å skåne sivile, sier generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh.

I over en måned har de israelske gislene vært bortført. Like lenge har befolkningen på Gaza måttet tåle daglige bombardementer. Angrepene som har rammet og fortsetter å ramme sivile på begge sider må stanse!

Det er også en desperat humanitær situasjon hvor om lag halvparten av sykehusene er ute av drift, hvor det er ekstrem mangel på medisinsk utstyr, mat, vann og drivstoff.

Det er behov for om lag 100 lastebiler med nødhjelp om dagen, og det har ikke vært mulig å få inn nok nødhjelp for å dekke behovene. Til nå har det kommet inn ca 1300 forsendelser med nødhjelpen, Røde Kors-bevegelsen har vært ansvarlig for omtrent halvparten.

Mange av sykehusene på Gaza fungerer ikke. De trenger strøm for å kunne drifte forsvarlig. Mangelen på drivstoff er den største bekymringen for sykehusene nå.

Søndag 12. november var Palestinsk Røde Halvmånes sykehus al-Quds i Gaza by, ikke lenger operativt på grunn av mangel på strøm og drivstoff til å drive generatorene. De ansatte gjør nå alt de kan, med de midlene de har, for å hjelpe pasientene.

– Sykehus uten strømtilgang får ikke gjort livreddende førstehjelp eller behandling. Med et så stort antall skadde, både voksne og barn, er det helt avgjørende at sykehusene kan få opp igjen driften.

Anne Bergh, generalsekretær i Norges Røde Kors

Sykehus er også blitt et viktig sted for å søke trygghet for mennesker som har mistet sine hjem. I flere av sykehusene har titusenvis av mennesker søkt tilflukt.

Alle er berørt

Nå lever flere millioner mennesker i Israel og på Gaza med en kombinasjon av frykt for hva som kan skje, og sorg over de som har mistet livet. Dette berører alle.

– Det er grusomme bilder som kommer ut fra Gaza hver dag. Barn som blir hentet ut fra ruinene av bygninger. Familier som lever under ekstremt vanskelige forhold, som nå opplever en ekstrem vold, sier Bergh.

– De siste ukene i krigføringen på Gaza og Israel viser hvor viktig det er å respektere internasjonal humanitærrett for å beskytte sivile, sikre helseinnsats, frigi gisler og at sivile får tilgang til humanitær hjelp og beskyttelse. Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre vilkårlig vold eller angrep på sivile.

Anne Bergh, generalsekretær i Norges Røde Kors

Regler i krig

Internasjonal humanitær rett er klar: Sivile må ikke angripes. De kan ikke tas som gisler. De har rett til å få humanitær hjelp og medisinsk hjelp. Helsepersonell og humanitære arbeidere må trygt kunne utføre sitt livreddende arbeid og nå trygt fram til de som trenger det.

En mann løper etter et luftangrep på bygg i Gaza
Foto: Mohammed ABED / AFP (October 9, 2023)

Alle grenseovergangene inn til Gaza var stengt i perioden mellom 7. oktober og 21. oktober hvor det var full stopp med alle forsyninger av mat, vann, drivstoff, elektrisitet og annen kritisk nødhjelp.

21. oktober ble Rafah-grenseovergangen delvis åpnet som følge av FN-ledede forhandlinger, og siden har 374 lastebiler med nødhjelp krysset inn til Gaza. De fleste av disse lastebilene inneholdt forsyninger av mat, medisiner og annen medisinsk utstyr. Drivstoff har fortsatt ikke kommet inn til Gaza.

Når partene i konflikten har blitt enige om en avtale om frigivelse av gisler, har den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) vært med å legge til rette for dette. De fire gislene som har blitt frigitt har ICRC fraktet ut av Gaza.

Slik fraktes nødhjelp til Gaza

Røde Kors-bevegelsen spiller en stor rolle i forsyningen av nødhjelp inn til Gaza nå, og er ansvarlig for majoriteten av lastebiler som krysser inn til Gaza. Fra den egyptiske siden er det FN og Egyptisk Røde Halvmåne som koordinerer nødhjelpen.

Lastebil med nødhjelp
I Gaza er det behov for 100 lastebiler med nødhjelp hver dag. Kun 10 prosent av behov kommer inn. Røde Kors-bevegelsen spiller en stor rolle I forsyningen av nødhjelp inn I Gaza. Foto: Røde Kors-bevegelsen.

Før lastebilene krysser inn til Gaza, blir innholdet kontrollert. Inne på Gaza-siden er det Palestinsk Røde Halvmåne og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) som koordinerer nødhjelpen, og forsyningene blir lastet av lastebilene for å så lastes opp på nye lastebiler.

Deretter blir de distribuert videre basert på hvor de humanitære behovene er størst.

De drifter to sykehus (et sykehus er nå evakuert, og ikke operativt grunnet mangel på strøm og drivstoff), en ambulansesentral med 26 ambulanser og 112 ambulansepersonell, førstehjelpere og annet helsepersonell.

Palestinsk Røde Halvmåne har 5.000 frivillige på Gazastripen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har over 130 ansatte inne på Gazastripen, og har fått inn 10 ekstra helse- og nødhjelpseksperter.