Askøy Røde Kors

Askøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Florvågveien 93, 5305 FLORVÅG
Telefon
92435056
E-post
karina.giertsen@rodekors.org
Leder
Karina Linde Giertsen

Velkommen!

Her finner du Askøy Røde Kors Facebook-side

Våre aktiviteter