Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. Foto: Sigve Aspelund

Ferie for alle

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Mange av barna forteller om en oppvekst hvor de føler seg utenfor og mistrives i hverdagen. 

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges først og fremst på Røde Kors-sentrene Haraldvigen i Vest-Agder, Merket i Oppland eller Eidene i Vestfold. Ferie for alle blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivilige.

Klikk her for å lese mer om Røde Kors-sentrene

Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner. Ferie for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter. I tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen ferieturer for barn og ungdom opp til 18 år.

 

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser.

Røde Kors jobber aktivt med å sikre at barna som har deltatt på Ferie for alle skal få tilbud om å delta i andre fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet sitt når ferieoppholdet er over.

Det er Røde Kors i de enkelte distriktene som gjennomfører Ferie for alle-oppholdene. Dersom du vil vite mer om denne aktiviteten der du bor, ta kontakt med Røde Kors lokalt

Du kan også sende en e-post til

Fagansvar nasjonalt: Kristina Rickfelt,

Aktuelt

Ferie for alle

Økt behov for gratis ferietilbud

Røde Kors har doblet kapasiteten på sitt sommerferietilbud, for barn i familier med svak økonomi.

Abirashid og Oddvar sytte for gode opplevingar på Ferie for alle i 2014

Rekorddeltaking på Ferie for alle

Sjølv med ein tredobling av kapasiteten på to år, er det venteliste på Ferie for alle i Sogn og Fjordane.

Ferie for alle

På hesteryggen med Ferie for alle

Flere kom seg på hesteryggen da det ble holdt ridekurs for deltakerne på Ferie for alle på Sund Folkehøgskole i Trøndelag forri...

Ferie for alle

Ferietilbud til barnefamilier.

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. MEN, ikke alle barn i Vestfold får oppleve å reise på ferie. Røde Kors har et tilb...