Slik søker du ferieopphold

Ferie for alle er for familier som har strevd økonomisk i tre år eller mer. Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Hvem kan være med på Ferie for alle?

 • Familier som har levd med økonomiske utfordringer i Norge i tre år eller mer
 • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
 • Familier som ikke skal delta på tilsvarende ferietilbud.
 • Familier som klarer seg uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige. Merk at det er mulig for familien å ha med egen assistent på oppholdet.
Familier som ønsker å delta på Ferie for alle, må kontakte NAV, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre offentlige hjelpeinnstanser der de bor.

Denne informasjonen trenger du som påmelder:

 • Navn, alder og kjønn på alle som skal delta fra familien.

 • Adresse, e-postadresse og telefonnummer til én foresatt.

 • Hvilke ferieopphold familien ønsker å delta på.

 • Om noen av familiemedlemmene har tilretteleggingsbehov grunnet fysiske, psykiske eller andre utfordringer. Denne informasjonen er svært viktig for at vi skal kunne legge til rette så godt som mulig under oppholdet.

 • Om familien har deltatt på Ferie for alle tidligere, eller har søkt og fått avslag tidligere.

 • Om minst én foresatt som deltar på ferieoppholdet kan snakke og forstå norsk. Hvis nei, må du oppgi hvilket språk den foresatte snakker.

 • Om familien skal ha med egen assistent eller tolk under oppholdet.

 • Hvorvidt familien samtykker til at Røde Kors tar kontakt dersom det skulle dukke opp andre relevante tilbud.

 • Om familien er kjent med hvor de finner informasjon om hvordan Røde Kors behandler deres personopplysninger. Se Ferie for alles personvernerklæring på denne siden: Personvernerklæring FFA - Røde Kors (rodekors.no).
Dersom du ønsker å søke på vegne av en familie som bor på skjult adresse, vennligst ta kontakt med din lokale kontaktperson