Henrys koronavettregler

Henry vil gjerne dele disse koronavettreglene med dere i barnehagen