Førstehjelpsstrategi i Røde Kors

Røde Kors vedtok desember 2021 en langsiktig førstehjelpsstrategi. Målet er å redde liv ved å styrke Norges samlede kompetanse om førstehjelp. I

Gjennom den nye førstehjelpsstrategien skal Røde Kors øke kompetansen både internt i organisasjonen, men også i hele Norges befolkning.

Strategien inneholder tre hovedmålsettinger:

  1. Alle frivillige og ansatte i Røde Kors skal få relevant opplæring innen førstehjelp, opprettholde kompetansen og ha lett tilgang til førstehjelpskunnskap
    Røde Kors skal tilby relevant og lett tilgjengelig opplæring for å dekke kompetansebehovene innen fysisk og psykososial førstehjelp for frivillige og ansatte i Røde Kors. Startkurset og praktiske øvelser blir grunnmuren i denne målsettingen. Frivillige skal kunne videreutvikle kompetansen avhengig av hvilken aktivitet de skal delta i. Førstehjelpskompetansen i hjelpekorpset skal selvsagt fremdeles opprettholdes på det nivået som kreves for å kunne løse oppdragene.
  2. Røde Kors skal tilby og gi førstehjelpskunnskap og -opplæring til våre medlemmer og deltakere i våre aktiviteter.
    Røde Kors skal tilby og formidle førstehjelpskunnskap til våre medlemmer som en medlemsfordel. Røde Kors skal også bidra til at sårbare grupper i samfunnet og grupper som ellers ikke har tilgang til førstehjelpskunnskap, får tilgang til fysisk og psykososial førstehjelpsopplæring. Vi skal blant annet bruke humanitære aktiviteter i regi av Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom til å oppnå dette målet.
  3.  Røde Kors skal være en ledende og synlig førstehjelpsaktør i samfunnet for alle aldersgrupper.​​​​​​​
    Røde Kors skal være en tydelig formidler av faglig oppdaterte førstehjelpsbudskap og bidra til å skape trygghet rundt utførelse av førstehjelp i befolkningen.

Hele Røde Kors skal bidra

For å nå målene i strategien må alle deler av Røde Kors ta eierskap til førstehjelpsstrategien og gjøre en felles innsats. Dette innebærer at lokalforeninger, distriktsforeninger og nasjonalforeningen tar ansvar for å nå målene i strategien gjennom å definere aktuelle tiltak og lage planer for bidrag til måloppnåelse.