Hvordan snakke med barn om kriser og katastrofale hendelser

Barn trenger å kjenne fysisk og emosjonell nærhet og trygghet med familie og venner når ting er stressende og vanskelig. De trenger et lyttende øre, tilstedeværende voksne, og kanskje en klem.

Voksne kan kjenne seg usikre på hva som er enkel og tilpasset informasjon til barn i ulike aldre og ulikt utviklingsnivå. Det kan spesielt være vanskelig å snakke om hendelser hvor mange barn har mistet livet. Selv om vi prøver å skjerme fra de verste inntrykkene som vi får via nyhetene og sosiale medier, så klarer man nok ikke alltid å hindre at barna får med seg hva som skjer.

Her er noen faglig anerkjente tips til hvordan man skal kommunisere med barn om kriser og katastrofale hendelser:

1 Vær rolig

 • Vær så rolig du kan både i det du sier og gjør for å skape en trygg atmosfære for barna.
 • Ikke la dine egne bekymringer styre. Da er det lett for at barna gjør dine bekymringer til sine egne.
 • Om du er bekymret selv, snakk med venner og familie uten barn til stede.
 • Husk at det er ok at barnet ser at du også er fortvilet. Men fortell til barna at du ikke forventer at de skal passe på deg.

2 Gi enkle svar

 • Snakk med barna om det som skjer, selv om det er vanskelig.
 • Om barn er bekymret for det som skjer, gi enkle og konkrete svar.
 • Vær ærlig, men ikke overveld barn med skremmende informasjon.
 • Ta deg tid til å forklare situasjonen på en måte og med ord som er tilpasset alder og utviklingsnivå.
 • Det er helt i orden å si «jeg vet ikke».

3 Begrens mediaeksponering

 • Allerede fra tidlig av er barn eksponert for tidvis brutal dekning av konflikter på sosiale medier. Beskytt dem fra å bli for mye eksponert for radio, tv og sosiale medier, og prøv å unngå det om det fører stress.
 • Generelt er det en god idé å begrense skjermtid, særlig før leggetid.

4 Gjør ting barna liker

 • Sett av tid til å gjøre ting med barna som de liker som å spille spill, lese bok eller andre aktiviteter.
 • Sett opp en liste med ting de kan gjøre for seg selv som kan bidra til å roe ned, så som å lese, tegne eller lytte til musikk.
 • Pass på at barnet får nok å spise. Vær aktive, og sett også av nok tid til å hvile.
 • Bruk ekstra tid på å legge små barn. Nattlys kan hjelpe om noen er mørkeredd.

Prinsippene for psykososial førstehjelp er noen enkle tiltak som du kan bruke når du skal prate med mennesker som opplever en plutselig personlig krise.

Nyhetsbrev førstehjelp

Ønsker du sesongbaserte førstehjelpstips, invitasjon til gratis førstehjelpskurs og aktuell førstehjelpsinformasjon?

Vi sender ut dette nyhetsbrevet 4-5 ganger i året. Hensikten er å gjøre deg mer forberedt på å gi god førstehjelp.

Melde deg på nyhetsbrev her!

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.