Den viktigste førstehjelpen

De fleste ulykker skjer i hjemmet. På denne siden finner du informasjon om hverdagsførstehjelp og den førstehjelpen som trengs for å redde liv.

Det aller tryggeste er alltid å ringe 113 først, der får du god veiledning på hva du skal gjøre. Men det er også viktig at du behersker grunnleggende førstehjelp. Da er du tryggere i situasjonen og du kan bidra til å redde liv eller minimere skade.

Førstehjelp ved sykdommer

Dette er tilstander som skyldes forstyrrelser eller avvik i kroppens naturlige funksjoner.

Førstehjelp ved skader

Skader oppstår som følge av ytre påvirkning på kroppen. Dette kan være når kroppen bremses ned fra høye hastigheter (for eksempel fallulykker), treffes av gjenstander med stor energi eller blir utsatt for unaturlige bevegelser. 

Sesongbaserte skader og førstehjelp i hverdagen

Relevante tema:

Nyhetsbrev førstehjelp

Ønsker du relevant førstehjelpsinformasjon og invitasjoner til gratis førstehjelpskurs rett i din inboks? 

Les mer om førstehjelpsnyhetsbrevet til Røde Kors

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon Vis bildetekst
Hjertestartere er enkle å bruke

Tiltakskort førstehjelp

Røde Kors har laget noen tiltakskort for livreddende førstehjelp. Disse kan skrives ut og brukes som støtte i førstehjelpssituasjoner eller når man vil friske opp førstehjelpskompetansen. Velg format:

Oppfølging av førstehjelpere

Har du gitt livreddende førstehjelp? Hvis du i etterkant ønsker å snakke med noen om denne hendelsen, er det nå opprettet et eget tilbud for oppfølging av førstehjelpere. 

Røde Kors Hovedprogram 2021-2023: Samfunnsmål: Redde liv lokalt 2.1.4   Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstragegi 2021-2023.