Livreddende førstehjelp

Hva skal du gjøre om du kommer opp i en situasjon med behov for akutt livreddende førstehjelp?