Den viktigste førstehjelpen

De fleste ulykker skjer i hjemmet. På denne siden finner du informasjon om hverdagsførstehjelp og den førstehjelpen som trengs for å redde liv.

Det aller tryggeste er alltid å ringe 113 først, der får du god veiledning på hva du skal gjøre. Men det er også viktig at du behersker grunnleggende førstehjelp. Da er du tryggere i situasjonen og du kan bidra til å redde liv eller minimere skade.

Gratis førstehjelpskurs

Røde Kors arrangerer jevnlig gratis digitale førstehjelpskurs. Neste runde blir i midten av oktober. 

Klikk her for å se oversikt over våre gratis førstehjelpskurs.

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon

Tiltakskort førstehjelp

Røde Kors har laget noen tiltakskort for livreddende førstehjelp. Disse kan skrives ut og brukes som støtte i førstehjelpssituasjoner eller når man vil friske opp førstehjelpskompetansen. Velg format:

Oppfølging av førstehjelpere

Har du gitt livreddende førstehjelp? Hvis du i etterkant ønsker å snakke med noen om denne hendelsen, er det nå opprettet et eget tilbud for oppfølging av førstehjelpere. 

Røde Kors Hovedprogram 2021-2023: Samfunnsmål: Redde liv lokalt 2.1.4   Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstragegi 2021-2023.