Takk for at du deltok!

Takk for at du har frisket opp din kunnskap i livreddende førstehjelp!

Vi oppfordrer deg å benytte alle anledninger til å delta på førstehjelpskurs eller til å trene på livreddende førstehjelp. Et digitalt førstehjelpskurs er et godt suplement, men bør ikke erstatte et "vanlig" fysisk førstehjelpskurs.

Førstehjelpskurs til organiasjoner og bedrifter

Røde Kors Førstehjelp tilbyr mange ulike førstehjelpskurs, både grunnleggende førstehjelp, og mer spesialiserte kurs for ulike bransjer. 
Klikk her for mer informasjon om kurs fra Røde Kors Førstehjelp.

Meld deg på vårt førstehjelpsnyhetsbrev her!

Formålet med dette nyhetsbrevet er å gjøre deg tryggere på å gi førstehjelp og holde deg oppdatert på viktige førstehjelpstema.