Ny gruppe, nye muligheter og en ny tid med pandemi

Endring kan være skummelt, men endringer skaper utvikling. Under pandemien har vi hatt mange endringer, og dette har gitt oss ny kunnskap.

Av Henrik Høilo, ressursgruppe vann

Denne kunnskapen må vi dra nytte av når pandemien tar slutt og kurs kan gå som «normalt» igjen.

Vi i Ressursgruppe Vann (RGV) har tenkt på flere ting vi ønsker å endre, og vi er godt i gang med det. I løpet av 2021 har vi fått ut en kampanje mot drukning. RGV ønsker at flere driver med forebyggende og holdningsskapende arbeid mot drukning i hele Røde Kors familien. Vi har jo et felles mål om at vi ikke ønsker at folk skal drukne.

Det er mange organisasjoner som er flinke på kampanjer og holdningsskapende arbeid. Det må vi også være, og skal det fungere må alle bidra. Dette gjelder både på sommeren og på vinteren, internt i Røde Kors og ute i kommunene. Hvordan vi kan bidra er svært forskjellig fra kommune til kommune. Noen har kystlinje og jobber med opplysning om bruk av vest eller fall fra land. Mens andre kommuner er innlandskommuner med elver eller små og store innlandsvann. Vi i RGV har satt som mål i vår handlingsplan at vi skal bruke 50 prosent av tiden vår på forebyggende tiltak for å danne den riktige holdningen for å spare liv og helse.  

Vi lever i Norge med sine lange, fine fjorder og flotte fjellvann. Vi har vann rundt oss overalt. I fjor døde dessverre ni stykker etter å ha gått igjennom isen. Vi tror at dersom vi klarer å påvirke hverandre til det bedre, unngår vi flere ulykker.

Endringer i kurs 

Vi kommer til å sende ut forslag til hvordan korpsene kan drive forebyggende tiltak innad i sine korps og til sine sambygdinger. Vi vil ha fokus på holdninger og forebygging på alle kurs vi kjører, på alle nivåer.

RGV-øvelse3

Endring tror vi er bra, og endring er det også i vår kursstige. Vårt mål er i løpet av høsten 2022 å kjøre pilot på et nytt kurs, som vil hete Kvalifisert Vann (Kvann). Kurset skal erstatte kursene Kelv og Ksjø. Målet med Kvann er at etter endt kurs kan man kunne være båtmannskap på båter under 8 meter, gjøre enkelt overflatesøk i sjø og i elv opp til grad 1 med hensiktsmessig bekledning og utstyr. 

Vi er i dialog med sjøfartsdirektoratet for å godkjenne Kvann som et manskapskurs for båter under 8 meter, noe vi har stor tro på og har fått midlertidig dispensasjon for. Vi har også satt oss et mål om at man med båtførerprøven kan bli med som båtfører på båter under 8 meter med Lsor og VHF kurs. Skal man være båtfører på båt over 8 meter må man ha D6, VHF, Lsor og Vsjø. Men vi anbefaler alle som driver med sjøredning å ta Vsjø. For korps som har elver over grad 1 vil Velv kunne kjøpes eksternt eller kjøres internt av korps som har kompetanse til dette.

RGV-Øvelse

Viktig å snakke sammen 

For å skape endringen over hele landet, og for å finne den riktige veien å gå, er vi avhengige av å ha talspersoner i hvert distrikt. Derfor har vi som mål å tilknytte oss en fagleder vann fra hvert distrikt i hele Norge. Dette er, og vil bli, et superviktig kommunikasjonsledd mellom RGV og korpsene for å sikre god dialog og gjennomføringskraft fra ressursgruppen til korpsene.

Men like viktig er tilbakemeldingene fra korpsene til oss for å få et bedre beslutningsgrunnlag slik at vi kan legge til rette for flest mulig.

Vi har fått mange engasjerte og flinke fagledere som hvert år vil få mulighet til å bli med på fagsamlinger for å styrke samhold, senke terskelen for å opprettholde kontakt og ikke minst kvalitetssikre alt det vi sammen gjør for å skape en positiv utvikling med tiltak som funker. 

Tiden fremover 

Vi i RGV har flere andre prosjekter på gang også, som vi håper at blir til noe.  

Dette er blant annet: Datafangst der vi skal prøve å sette opp en matrise for funnsted i vann. Om Røde Kors skal anbefale eller starte vannskuterkurs. Vi ønsker å jobbe med et enklere «vannkurs til alle» der alle korps kan kurse sine sambygninger for å lære opp folk flest til å unngå drukningsulykke. Synliggjøring av Røde Kors som en maritim resurs opp mot HRS. 

Vi er veldig fornøyde med innsatsen vi har gjort i 2021 og er supertakknemlig for det engasjementet som folk viser og tilbakemeldinger vi får. Vi vil takke for et bra år i 2021 og ser fram til året 2022.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å ferdes trygt og si ifra til dine medmennesker om de slurver med vest eller tar for store sjanser på isen eller andre steder. Støtt dere gjerne til isvettreglene, båtvettreglene og sjøveisreglene.