Hjelpekorpsbladet 1-2022

Pandemien er over i en ny fase. Smittetallene er høye, men restriksjonene færre. Det betyr ikke at behovet for Hjelpekorpsets innsats er mindre.

200926_hjelpekorps_kov-førde-3204
Foto: Camilla Krabbe

Nesten to år etter at landet stengte ned etter den 12. mars 2020 ble nesten alle restriksjoner fjernet. Fra klokken 10, lørdag 12. februar var vi ikke lenger nødt til å holde avstand eller bruke munnbind på tross av høyt smittetrykk. Siden pandemiens start har frivillige i Røde Kors brukt enormt mange timer på å hjelpe andre. Et høyt smittetrykk innebærer også mye sykefravær. For Røde Kors betyr det at det fortsatt er stort behov for frivillig innsats.

I februar publiserte Røde Kors en rapport om innsatsen under pandemien. Den forteller at frivillige har lagt ned minst 650.000 timer. I tillegg kommer timer bruk på faste aktiviteter. Les mer om dette i «Transporterer pasienter for sykehuset»

2022 er et år med flere markeringer. Hjelpekorpset fyller 90 år og det er frivillighetens år. I årets første utgave av Hjelpekorpsbladet kan du bli litt kjent med tre hjelpekorpsere. 

Kanskje lurer du på hvordan uniformene til Hjelpekorpset blir til? Landsrådsleder Kjersti Løvik tar oss med inn i arbeidet, samtidig kommer hun med en oppfordring til alle. 

Den frivillige beredskapen er stadig i endring. På oppdrag av Røde Kors har forskere ved Institutt for samfunnsforskning prøvd å se hvordan fremtiden ser ut for den frivillige beredskapen i Norge. 

Dette er sakene: