ambulanse Vis bildetekst
Siden slutten av desember har Hjelpekorpset bistått Sørland sykehus med transport av pasienter. Hver torsdag kjører Vennesla Hjelpekorps. Her står John Terje Svendsen og Bjørge Bäckstrøm sammen med president Thor Inge Sveinsvoll.

Transporterer pasienter for sykehuset

Flere steder i landet bistår Hjelpekorpset med transport av pasienter fra sykehuset. Ved Sørland sykehus forteller avdelingsleder for ambulanseavdelingen at oppdraget gir pasienter forutsigbarhet.

Av Nora Alette Sandberg/Røde Kors

Torsdag 20. januar besøkte president i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, sykehuset i Sørlandet for å takke hjelpekorpsene i Agder for støtteaktørinnsatsen. 

 Jeg er nå hos Agder for å få beskrevet den fantastiske innsatsen de har med suppleringskjøring for Sørland sykehus. Her stiller hjelpekorpsene opp på ettermiddag og kveld og kjører oppdrag for sykehuset som de ikke har kapasitet til, sier Sveinsvoll. 

President Sveinsvoll taler.
Under møtet utenfor akuttmottaket på Sørland sykehus snakket president i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, om hvor imponert han er over den frivillige innsatsen til Hjelpekorpset.

I Agder bisto Hjelpekorpset sykehuset med kjøring våren 2021, og for en månedstid siden gjenopptok de oppdraget. Nå stiller de opp fem dager i uka, hvor dagene fordeles på hjelpekorpsene i distriktet. 

– Dette vet jeg skjer mange andre plasser i Norge. Vi har fem helseforetak som har tilsvarende avtale. Jeg er utrolig stolt over den innsatsen som blir gjort, og de dedikerte folka som gir en hånd til både myndighetene og ikke minst den pasienten som er i bilen.

Røde Kors-president Sveinsvoll

Kjører fem kvelder i uka 

Etter møtet med Røde Kors-presidenten kjører hjelpekorpserne Bjørge Bäckstrøm og John Terje Svendsen på ukas skift.  

 Vi bistår med hjemkjøring av liggende pasienter. Det er såkalte grønne turer hvor pasienten ikke trenger medisinsk behandling, forteller Bäckstrøm.  

Da forespørselen om bistand kom fra Sørland sykehus 22. desember stilte Hjelpekorpset opp på kort varsel. De første ukene kjørte de tre kvelder i uka. Nå er det totalt fem kvelder i uka.  

 Vi bytter mellom korpsene. Vi i Vennesla kjører hver torsdag og de andre dagene fordeles på de andre, forklarer Svendsen. 

– Utrolig viktig bidrag 

Konstituert avdelingsleder for ambulanseavdelingen ved Sørland sykehus, Marit Gunstveit, forteller at innsatsen Hjelpekorpset bidrar med er veldig viktig.  

– Deres oppdrag er å transportere pasienter som ikke har behov for medisinsk behandling eller overvåkning under transport. Det viktigste bidraget er at de kan hjelpe oss å få pasienter som er utskrivningsklare ut av sykehuset for å avlaste inne. Det har vært et utrolig viktig bidrag.

Gunstveit, avdelingsleder ved ambulanseavdelingen.

– Deres oppdrag er å transportere pasienter som ikke har behov for medisinsk behandling eller overvåkning under transport. Det viktigste bidraget er de kan hjelpe oss å få pasienter som er utskrivningsklare ut av sykehuset for å avlaste inne. Det har vært et utrolig viktig bidrag, sier avdelingslederen.  

Hjelpekorpset i Agder utenfor akuttmottaket på Sørland sykehus
Hjelpekorpset i Agder samlet seg utenfor akuttmottaket på Sørland sykehus torsdag 20. januar.

Normalt er det ambulansene som tar på seg oppdraget med å kjøre pasienter ut av sykehuset. Samtidig blir ambulansene prioritert til de oppdragene som haster mest, og ifølge Gunstveit fører det til noe ventetid.  

– Nå får pasientene et klokkeslett å forholde seg til og de kommer hjem raskere. Det er de veldig takknemlig for. Bidraget er også veldig viktig for oss. Vi er glade for tjenesten og det samarbeidet vi har med Røde Kors, sier Gunstveit. 

Enorm innsats av frivillige under pandemien

Tusenvis av frivillige har gitt mye av sin fritid under pandemien. En ny rapport fra Norges Røde Kors estimerer at timeantallet er minst 650.000 timer. I tillegg kommer timer brukt på faste aktiviteter.

Pandemirelaterte oppgaver kan være alt fra å kjøre ut mat og medisiner til å gi bistand i vaksinearbeidet og informasjonskampanjer om smittevern. Dette er aktiviteter som har kommet til under pandemien og som Røde Kors kaller “pandemirespons”. De er satt i gang som direkte følge av pandemien og Røde Kors` rolle som støtteaktør for myndighetene i krisesituasjoner.

Røde Kors har ikke fullstendig oversikt over det totale antall timer som er brukt på pandemirespons. Med over 40.000 frivillige og om lag 370 lokalforeninger er det utfordrende å få en helhetlig oversikt. Norges Røde Kors har likevel laget tre tidsestimater for perioden mellom 12. mars 2020 og 31. desember 2021. Det er usikkerhet knyttet til alle estimatene, men de viser uansett at det er gjort en betydelig og verdifull innsats, skriver Røde Kors i rapporten. Det laveste estimatet ligger på 652.523 timer, mens det høyeste ligger 3.119.057 timer i samme periode. Ifølge rapporten ligger det faktiske timeantallet et sted mellom disse.

Rapporten forteller at aktiviteten hvor flest frivillige har rapportert deltakelse er støtte til vaksinering. Samtidig har det vært et betydelig bidrag i forbindelse med koronatesting, transport og informasjonsformidling. Bidraget har frigjort kapasitet for offentlige tjenester.