Prisvinner Albert Lunde mottar diplom og blomst fra Kjersti Løvik. Vis bildetekst
Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Fjellskikkprisen til skredpioneer: - Stas og veldig overraskende

I påskeuken ble Albert Lunde tildelt fjellskikkprisen. Det til stor overraskelse for prisvinneren.

Av: Nora Alette Sandberg/Røde Kors og Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors

– Det er stas og veldig overraskende. Det er mange å velge blant, og jeg blir selvsagt glad for oppmerksomheten, sier Lunde.

Albert Lunde har i mange år vært aktivt medlem i Røde Kors Hjelpekorps og brenner for fjellredning og særlig snøskred. Han har tidligere erfaring som hundefører i Norske Redningshunder og er aktiv i Norske Alpine Redningsgrupper. Lunde doktorerte i 2019 med «Risk management in Norwegian avalanche rescue operations». 

På spørsmål om hva Lunde tenker er hans viktigste bidrag er han likevel beskjeden.

– Jeg håper at alle de personlige møtene med folk har bidratt til både motivasjon og kunnskap til å ta tak i dette arbeidet, og at kunnskapen øker effektiviteten. Det er det som har vært målet.

Albert Lunde

Prisvinneren er initiativtaker til Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning ved Norsk fjellsenter i Lom, samtidig som han er skredobservatør for NVE og Statens Vegvesen Varsom - naturfarevarsel fra NVE og MET. 

Lunde har vært medlem og leder i Røde Kors sin ressursgruppe skred i mange år og faglig ansvarlig for Røde Kors sin utdanning til Fagleder Skred. Gjennom dette har han vært med å utvikle både metodesett og utdanning innen redning ved skredulykker. Albert var pådriver for nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker og var representant i arbeidsgruppa ved revisjon av disse Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker - Hovedredningssentralen. 

Albert Lunde sammen med hund i folkemengde.
Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Kunnskapsformidler

Albert Lunde var medarrangør for den første Skredkonferansen i 1994, en konferanse som la grunnlag for dagens nordiske skredkonferanse, en konferanse som avholdes hvert annet år.

Gjennom flere år har han vært delegat til IKAR konferansen - den internasjonale fjellrednings-kommisjonen - og gjennom dette hentet hjem og delt kunnskap og inspirasjon fra internasjonalt arbeid samt delt kunnskap fra norsk erfaring og kompetanse.

– Det som er så takknemlig i denne oppgaven er at man har anledning til å reise rundt og lære av andre, både i Norge og utenlands. Da følger en forpliktelse til å videreformidle kunnskap, sier Lunde.

Dame i hjelpekorspsuniform
Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Engasjementet på alle nivå

Gjennom mange år har Lunde blitt kjent med ulike aktører innen redningstjeneste, og det han opplever alle har til felles er engasjement for faget og tjenesten. På alle nivåer er det krevende oppgaver, og dette medfører noen ganger et stort ansvar knyttet til at redningsmannskap skal fungere godt sammen og ha riktig kunnskap.

– På et nivå går en fra å være frivillig til at det blir en forpliktelse. Du opplever at du bør dele og delta, og så lenge man er så heldig å beholde helsa og kan være til nytte er det bare en glede, sier Lunde og legger til at det er flere grunner til at frivillige blir værende i redningstjeneste til tross for krevende oppgaver:

– Det er også, helt klart, et sosial aspekt for de som er med i denne type arbeid. Man får et sosialt nettverk som er trivelig å være en del av, og det opplever jeg som viktig. At de som kommer inn som nye får kjenne på å være en del av dette – jeg tror motivasjonen ligger der.

– Selve kjernen i redningsarbeidet

Prisen ble delt ut ved korpshytta i Trondheim av landsrådsleder i Røde Kors landsråd Hjelpekorps, Kjersti Løvik.

– Vi er veldig glade for å gi prisen til en mann som har viet sitt liv til sikkerhet og trygg ferdsel i fjellet. Albert Lunde bidrar på internasjonalt nivå, henter og deler kunnskap, særlig knyttet til skred, skredredning og forebyggende arbeid i og utenfor redningstjenesten.

Kjersti Løvik, landsrådsleder i Norges Røde Kors Hjelpekorps

Prisvinneren selv takker alle som har delt erfaringer gjennom årene, og benytter anledningen til å minne om viktigheten av grunnleggende førstehjelpskunnskap.

– Det er arbeidet som foregår på grunnivå som er viktig for det hjelpekorpsene gjør i det daglige. Alle er like viktige, selve kjernen i redningsarbeidet ligger der. Også er det viktig at hjelpekorpsene tilpasser seg sitt nærmiljø, at de fungerer godt i sitt område. Utfordringene kan være forskjellig, avslutter Lunde.