UMS - Varslingssystem

Flere av dere har sikkert sett driftsmeldingen som kommer opp i UMS i forbindelse med at de har blitt kjøpt opp av Everbridge.

Nasjonalkontoret har vært i dialog med vår kontaktperson hos UMS/Everbridge for oppklaring av dette. Dette har ingen betydning for Røde Kors, og formuleringen er litt misvisende. Det som egentlig menes er at det ikke lenger blir UTVIKLET ny funksjonalitet i UMS Gruppevarsling, all videre utvikling ble stoppet fra 1. juli. Men, vi vil selvsagt supportere løsningen som før. Det er de samme menneskene i UMS Support som er med videre.

Digital verktøyskasse

Vi viser i tillegg til Røde Kors’ arbeid med nye digitale verktøy for beredskap og aksjoner som pågår i disse dager hvor man nå har en forespørsel ute til leverandører om hva de kan tilby Røde Kors. Her vil det komme mer informasjon etter hvert, og vi anbefaler dere å følge utviklingen i Digital frivillighet på Korsveien.