Skredkonferanse_1_1600x640 Vis bildetekst
24 kursdeltakere deltok i fagkurs skred på Turtagrø i mars 2019. Skredøvelser og ferdsel er sentrale temaer på kurset. De som tar kurset blir fagledere og kan lede redningsaksjoner. (Foto: Håvard Nesbø)

Skred kan være som et minefelt

Lagdelt snø kan sammenlignes med et minefelt. Det er vanskelig å kunne vite hvor farene ligger.

Årets skredkonferanse ble arrangert på Voss helgen 1.-3. november. Skredkonferansen er et samarbeid mellom Fri Flyt, DNT, NGI og Røde Kors, og har vært arrangert siden 1994. Det deltok rundt 270 personer med ulik bakgrunn, blant annet noen fra Røde Kors skredgrupper.

Mye oppmerksomhet rundt skred

Tema for årets konferanse var «Kultur» og programmet var variert og fullpakket. Flere innslag tok opp den menneskelige faktoren med hensyn til risikovurdering og risikotakning, sosiale normer og adferd. Mange av foredragene hadde en akademisk tilnærming til problemstillingen, og flere har skrevet masteroppgave og eller forsket på temaet.

Selv om skredtemaet har fått forholdvis mye oppmerksomhet med hensyn til forskning og studier, er temaet skred og lagdelt snø fremdeles vanskelig å definere eller forstå når det gjelder begrensninger og rammer.

Vanskelig å vite hvor farene ligger

En av foredragsholderne sammenliknet lagdelt snø med et minefelt, hvor det er vanskelig å kunne vite hvor farene ligger. I ettertid har man ikke mulighet til å vurdere om handlingen man har gjort har vært god eller mindre god da det gikk bra på turen og det derfor er vanskelig å si om det var gjort en god beslutning på turvalget. Snø er og blir komplekst, og erfaring og kunnskap er de viktigste nøkkelordene for å ferdes trygt i bratt terreng.

Skredkonferanse_2_
Fra fagkurs skred på Turtagrø mars 2019. (Foto: Håvard Nesbø)

NVE er gitt det statlige ansvaret i forbindelse med snøskred. Der ble flere gode diskusjoner og oppdateringer og det jobbes stadig med å utvikle varsom.no til å bli et enda bedre verktøy i turplanleggingen. 

Aksjonen i Tamokdalen

Julia Fieler i Troms Røde Kors skredgruppe hadde et langt innlegg om aksjonen i Tamokdalen sammen med Vegard S. Olsen i Norsk Folkehjelp. De ga oss et innblikk i den krevende situasjonen de hadde stått i i forbindelse med aksjonen som pågikk i tre uker. 

Programmet ble satt sammen av en programkomité hvor Bjørn Midtskog fra Innlandet Røde Kors skredgruppe representerte organisasjonen.

Skredkonferansen er en arena som absolutt flere Røde Kors folk burde være tilstede på. Neste konferanse arrangeres i 2021, og skredgrupper og korps oppfordres til å stille med representant både som deltakere og som innleggsholdere.

Du finner pdf'er av alle foredragene som ble holdt på www.skredkonferansen.no.