Hjelpekorpsbladet nr. 4-2019

hjelpekorps i aksjon i vinterlandskap
Øvelse: Lokalt og på distriktsplan utdannes hjelpekorpsere.

Innhold:

LEDER: For en stor organisasjon som Røde Kors er det viktig at handlingsplanene på alle nivå i organisasjonen gjør at vi jobber for samme mål. For å oppnå det har vi noe vi kaller "Mot felles mål".
Rett før klokka fem en tirsdag ettermiddag i november, ble Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps utkalt av politiet for å bistå to turgåere som var både slitne, våte og kalde på stien mot Trolltunga.
Politiet er en av våre viktigste samvirkeaktører og ofte oppdragsgiver når Røde Kors skal respondere på søk- og redningsoppdrag, eller andre akutte behov i samfunnet.
Ny øvingsveileder og øvingsbank er nå presentert for tillitsvalgte på distriktsnivå. Disse skal styrke øvingskulturen i organisasjonen, og kan brukes av alle i Røde Kors.