Varslingssak Vis bildetekst
Alle ansatte og frivillige i Røde Kors har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Røde Kors' varslingsrutiner av kritikkverdige forhold

- Røde Kors skal bidra til et trygt miljø for alle som er i kontakt med oss. Ingen skal føle utrygghet når de deltar på aktiviteter i Røde Kors-regi.

– Det skal være lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold og Røde Kors skal være ryddig og pålitelig i håndteringen av disse, sier avdelingsleder for HR og ledelsestøtte, Mari Rosenvinge Nygård og legger til at alle som sier ifra om eller opplever kritikkverdige forhold skal bli godt ivaretatt og være trygge på at informasjonen som gis behandles konfidensielt.  

«Alle som opplever kritikkverdige forhold skal bli godt ivaretatt og være trygge på at informasjonen som gis behandles konfidensielt»

Mari Rosenvinge Nygård, Avdelingsleder for HR og ledelsestøtte

Røde Kors' retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 

  • Hvis du er komfortabel med det, så gi beskjed til den det gjelder. Noen ganger kan saken løse seg ved at personen blir gjort oppmerksom på forholdet. 
  • Hvis du ikke er komfortabel med å ta det opp med personen det gjelder, ta kontakt med din nærmeste leder eller andre ledere du har tillit til i Røde Kors for en samtale. Ta gjerne med deg en støtteperson. Beskriv situasjonen og det som har skjedd. 
  • Skriv gjerne ned i forkant av samtalen det som har skjedd, slik at det blir lettere for deg å fortelle. 
  • Dersom forholdet er av alvorlig art, lever et skriftlig varsel til styret som beskriver det som har skjedd. 
  • Vurder om du vil anmelde forholdet til politiet. 
  • Ønsker du ikke å kontakte ledere i lokalforeningen, eller opplever at lokalforeningen ikke tar tak i saken, kan du kontakte distriktskontoret ved daglig leder eller distriktsleder. Ta gjerne med en støtteperson. Beskriv situasjonen og det som har skjedd. 

Ønsker du ikke å kontakte ledere i distriktet, eller opplever at disse ikke tar tak i saken, kan du ta kontakt med Norges Røde Kors ved leder for HR-enheten eller ved å skrive til varslingstjenesten vår varsling@redcross.no. Henvendelsen og videre saksgang i regi av Røde Kors, vil bli gjort i samråd med deg. 

Mobilbildet

Tilbud om ettersamtale til involverte parter

Alle distrikter i Røde Kors har personer med kompetanse i å gjennomføre samtaler med personer som er i, eller har vært gjennom en vanskelig og kritisk situasjon. Samtalene bidrar til at frivillige eller ansatte som har vært i en krevende situasjon får ventilert sine opplevelser og får kunnskap og ferdigheter til å takle egne reaksjoner. Alle samtaleledere er bundet av taushetsplikt. 

 Vi er alle forskjellige og en situasjon kan være kritisk for en person, mens den oppleves som normal for en annen. Å ha behov for samtale er individuelt og bestemmes av den som opplever situasjonen. Det er derfor viktig at leder spør den enkelte om dette er noe personen kunne tenke seg.