Bilde av hjelpekropsere som hjelper en som har skadet seg på fjellet. Vis bildetekst
GIKK BRA: Frivillige fra Røde Kors frakter Ann Magrit Grønningsæter ned fra Holsfjellet i Ålesund etter at hun brakk ankelen på en tur for to uker siden. Foto: Svein Ola Egseth/Privat

En travel og annerledes sommer

Hjelpekorpsere har måttet bidra mange steder denne sommeren. Både på vanlige søk- og redningsoppdrag samt gjennom ulike aktiviteter knyttet til pandemien.

Når jeg ringer landsrådsleder Kjersti Løvik befinner hun seg på teststasjonen på Værnes flyplass.  

Det er helt fantastisk å kunne bidra med dette. Det å være nær på så mange fine menneskemøter som vi får sett på flyplassen, er magisk i seg selv. Vi ser foreldre og barn som ikke har sett hverandre på 9 måneder, kjærester som har vært adskilt og folk som flytter hjem, sier Løvik.  

Kjersti_Værnes
Kjersti Løvik på plass på Værnes flyplass for å bistå.

På flyplassen bidrar hjelpekorpsere med å informere de som kommer med fly om at de kan teste seg, de informerer om karanteneregler og hjelper med andre ting som folk lurer på.  

Mange hjelpekorpsere vil nok kjenne seg igjen i denne rollen, det er som å stå sanitetsvakt, man bidrar der det trengs, får spørsmål om alt mulig og er synlige, forteller hun.  

På Værnes har de også liggende et lager med Røde Kors-bamser som barna får om de eller foreldrene tester seg for korona. Denne typen aktivitet skjer flere steder i landet, i tillegg til andre oppdrag fra kommunen.  

røde kors bamse
På Værnes flyplass deler Røde Kors ut bamser til barna som tester seg for korona, eller om foreldrene skal teste seg.

En situasjon som vil vare lenge 

Løvik har fått mange tilbakemeldinger på at innsats i forbindelse med pandemien føles meningsfullt for mange, men at det periodevis kan være veldig hektisk med koronaarbeid i tillegg til de ordinære oppdragene 

Slitasje på mannskap er den store utfordringen nå og i lang tid fremover, sier Løvik. Hun presiserer at dette er en situasjon og en innsats man forventes å stå i lenge 

Derfor er det viktig at hver enkelt kjenner etter hvor mye de har kapasitet til å bidra, og at man som korps klarer å legge til rette for at man ikke sliter seg helt ut, sier hun.

Kjersti Løvik, leder for landsråd Hjelpekorps

Løvik legger vekt på at hjelpekorpsere må ta vare på hverandre i tiden fremover, og sørge for at dette ansvaret ikke kun ligger på korpsledelsen. Det går også an å søke støtte i styret sitt eller i distriktet. Kanskje man kan få litt avlastning på noen administrative oppgaver som sluker mye tid og energi 

Vi vet at folk har stått på lenge nå og mange har jobber som gjør at hverdagen er ekstra krevende. Når den frivillige innsatsen også krever enda mer enn før, er det klart at det blir mye for mange, sier Løvik.  

Økning mange steder i sommer 

Det har vært en klar økning i antall oppdrag for frivillige i hjelpekorpsene, i tillegg til pandemiinnsats. Spesielt har det vært flere oppdrag i populære fjellområder og på sjøen.   

– Tallene fra i sommer speiler at mange har gjort som vi ble oppfordret til, feriert i eget land, og de fleste har vist godt fjellvett. Vi har også sett eksempler både i fjellet og på sjøen på de som ikke er så vante til å ferdes der, og dermed hatt behov for hjelp fra oss. Som vanlig har det allikevel vært flest redningsoppdrag der personer har vært uheldige og skadet seg, sier Løvik.  

Tjøme
Korpsleder i Tjøme og Hvasser hadde mye å gjøre i sommer, men synes folk stort sett har oppført seg bra på sjøen.

Røde Kors Hjelpekorps har hatt rundt 20 prosent økning i sine oppdrag denne sommeren sammenlignet med i fjor. Det var 382 oppdrag i fjor sommer, og 455 oppdrag i år. Det er noen populære ferieområder som peker seg ut:   

  • Røde Kors-båten på Tjøme og Hvasser har doblet sine oppdrag denne sommeren.  
  • Nord-Trøndelag hjelpekorpsdistrikt har doblet antall oppdrag mens Nordland, Buskerud og Sør-Trøndelag har hatt en økning på 50% denne sommeren.  
  • Hordaland og Møre og Romsdal er de to distriktene som både har hatt flest aksjoner denne sommeren, nærmere 50, og en betydelig økning på 20% fra i fjor. 

Tallene er fra starten av juni, til og med midten av august. Det kan være noen feilmarginer i tallene, og det skal nevnes at fjoråret hadde usedvanlig lave tall.  

Tall fra pandemiinnsats 

Nasjonalkontoret er i gang med å analysere en spørreundersøkelsene som elleve distrikter og nesten 150 lokalforeninger har svart på. Besvarelsene skal brukes i evaluering av innsats under koronapandemien hittil. Her er hovedfunnene fra undersøkelsen: 

  • Nesten 60 prosent av lokalforeningene har i middels eller stor grad vært involvert i håndteringen av pandemien. 
  • Over halvparten av lokalforeningene tok i bruk beredskapsplanen sin for å håndtere pandemien. 
  • 80 prosent av lokalforeningene har benyttet seg av retningslinjer, verktøy og informasjon fra Røde Kors i håndteringen av koronapandemien. Smittevernveileder og aktivitetsveiledere er blitt spesielt mye brukt. Nesten 100 prosent av lokalforeningene sier de har fått tilstrekkelig informasjon og veiledning fra distrikts- og nasjonalforeningen. 
  • 60 prosent av lokalforeningene som har samarbeidsavtale med kommunen om beredskap, benyttet denne under pandemihåndteringen. Disse lokalforeningene forteller av avtalen var spesielt nyttig fordi den bidro til at kommunen og lokalforeningen kjente hverandre og kommunen visste hva Røde Kors kunne bistå med. 
  • 70 prosent av lokalforeningene sier at de har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å bistå ved en ev. oppblussing av koronasmitte i sitt distrikt. 

Distriktskontorene har fått besvarelsene fra lokalforeningene i sitt distrikt tilsendt. 

Disse tallene både demonstrerer og bekrefter at mange lokalforeninger har hatt ekstremt mye å gjøre det siste halve året. Landsrådsleder Kjersti Løvik er imponert og stolt over alle som har bidratt og alt det viktige arbeidet hjelpekorpsere utfører hver eneste dag.  

– Jeg vil takke alle dere fantastiske hjelpekorpsere for innsatsen og arbeidet dere har lagt ned. Jeg vet vi er klare til å fortsette, selv om det mange ganger føles tungt. Jeg liker å sammenligne det med en litt uvanlig maraton vi har startet på. Vi vet ikke hvor lang den eller når oppoverbakkene kommer. Nå er vi nok i en motbakke. Det har gått opp for alle at vi må stå i dette lenge, og mange er slitne. Ukene på Værnes har virkelig vist at det er mer kjærlighet enn hat i verden, så dette skal vi klare sammen, sier Løvik.