Hjelpekorpsbladet 4 2020

Vinteren er i anmarsj og hjelpekorpsene har hatt et hekstisk halvår.

Innhold

Motivasjon kan være så mangt, men rent generelt skiller man på indre og ytre motivasjon.
Røde Kors har giret opp og giret om innsatsen det siste halvåret for å støtte myndighetene og avhjelpe humanitære behov. Innsatsen imponerer politikerne.
Hjelpekorpsere har måttet bidra mange steder denne sommeren. Både på vanlige søk- og redningsoppdrag samt gjennom ulike aktiviteter knyttet til pandemien.
Mange har ventet lenge på resultatet av akutthjelper-prosjektet, og status på hvor skal vi med dette i Røde Kors Hjelpekorps.