Hjelpekorps 2020 toppbildet Vis bildetekst
Nye akutthjelpere gleder seg til å komme i gang.

Hvor blir det av akutthjelper?

Mange har ventet lenge på resultatet av akutthjelper-prosjektet, og status på hvor skal vi med dette i Røde Kors Hjelpekorps.

Jeg vil i denne artikkelen belyse litt hva som har skjedd så langt og redegjøre for status i prosjektet videre.  

Tilbakeblikk 

Helsedirektoratet startet høsten 2017 dugnaden «Sammen redder vi liv» - hvor målet er å finne mange ulike prosjekter som sammen gjør at vi redder 200 liv i året. Dette er selvsagt mest knyttet opp mot hjertestans, med fokus på rask og riktig førstehjelp. Røde Kors er involvert i to prosjekter som er med i dugnaden. Det er «Henry-prosjektet» som tar for seg opplæring i førstehjelp i barnehager og Akutthjelper i regi av frivillige organisasjoner.  

Akutthjelperprosjektet hadde offisiell åpning i januar 2017, og har siden da etablert «Akutthjelperordning» i Rogaland, Tromsø, Vestfold og nå sist i Innlandet. Det er utdannet over 500 medlemmer i Norsk Folkehjelp, Røde Kors Hjelpekorps og Redningsselskapet på felles kursmodell – og mange steder er kurset kjørt på tvers med deltagere fra alle organisasjonene med gode erfaringsutvekslinger.  

Status nå  

skrivende stund er status i prosjektet at på de fleste stedene fungerer ordningen med akutthjelper bra, og vi ser at vi blir benyttet. Det er etablert varslingsrutine, kommunikasjonsmuligheter og ikke minst synlighet for AMK i sitt kartverk. Dette gjøres ved å benytte et Locus nettbrett – som har direkte kommunikasjon med AMK. Dere som kjenner til prosjektet vet jo også at det er dette som er den «fordyrende» dingsen som gjør at vi ser på andre løsninger.  
 
I Innlandet skal det derfor testes ut en App-løsning. Denne utvikles av Locus, og prosjektet har fått god hjelp av Helge Sandstå ved Sykehuset i Vestfold til utvikling og forståelse for bruk. Det var jo meningen at dette skulle starte nå i vår, men som dere vet traff jo Korona-bølgen oss hardt – noe som gjorde at de fleste prosjektet ble satt på vent. Det var også nødvendig å gjøre noen nye avklaringer knyttet til GPDR og lovverket.   

Hva skjer fremover  

Det er derfor søkt om utvidelse av prosjektet med et år – til testing og finansiering. Vi forventer derfor at sluttrapporten vil foreligge i juni 2021.  
 
Ressursgruppe Førstehjelp har lagt inn i sitt budsjettønske for 2021 et ønske om midler til opplæring av lokale instruktører – slik at det vil være mulig å kjøre opplæringen lokalt, hvis det er aktuelt for ditt hjelpekorps og begynne med dette.  
 
Det er per nå ikke nødvendig for lokale hjelpekorps å kontakte sin AMK sentral for å bli med på ordningen. De fleste korps har jo en ordning hvor de har en dialog med AMK i forbindelse med sanitetsvakter eller vintervakter – her følger dere bare vanlig rutine.  

Ressursgruppe Førstehjelp vil selvsagt følge prosjektet tett videre – og gi våre innspill til Landsråd Hjelpekorps når det er tid for å ta noen beslutninger. Ta gjerne kontakt med ressursgruppen hvis dere har noen spørsmål på rgf@hjelpekorps.org