Kvalifisert Førstehjelp og Hjelpekorpsprøven

Ressursgruppe Førstehjelp har utarbeidet en veileder med anbefalinger på hvordan det skal kunne gjennomføres kvalifisert førstehjelp i tiden med Korona.

Anbefalingene vil gjøre det mer krevende å kjøre kurset, spesielt med tanke på praktiske øvelser. Vi ber derfor alle lokale arrangører om å sette seg godt inn i veilederen før kurset gjennomføres. Ressursgruppe Førstehjelp ber spesielt om tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer for dere.

Hjelpekorps 4_20

Når det gjelder Hjelpekorpsprøven, har ressursgruppen også utarbeidet en «korona-utgave» av denne, slik at det nå er mulig for dere å gjennomføre utsjekk av både nye og gamle medlemmer. Vi ønsker også her konkrete tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer ute hos dere og om det er nødvendig å gjøre justeringer.  

Når det gjelder Hjelpekorpsprøven, har ressursgruppen også utarbeidet en «korona-utgave» av denne, slik at det nå er mulig for dere å gjennomføre utsjekk av både nye og gamle medlemmer. Vi ønsker også her konkrete tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer ute hos dere og om det er nødvendig å gjøre justeringer.  

Lykke til med gjennomføring av kurs i høst. Bruk tiden godt nå når smittetallene er lave, og det kanskje er en rekrutteringskampanje for hjelpekorpset like rundt hjørnet. Vi håper dere har mange tilbakemeldinger til oss.  

Revidering av videregående førstehjelp (VFØR) 

Kurset foreligger nå i en revidert og oppdatert utgave. En del av fagstoffet er oppdatert, noen av temaene er tatt vekk og ikke minst foreligger det en stor ny øvelsesmanual, memulighet for lokale tilpassinger – slik at kurset kan kjøres med fokus på det dere har behov for. Det er ikke utarbeidet en koronaveileder til dette kurset, men vi anbefaler at dere følger samme råd som for kvalifisert førstehjelp.   

Ambulansepersonellkurs 

Arbeidet med nytt kurs for beredskapsambulanse går fremover. Da Korona-krisen traff oss i vår, ble også noe av arbeidet her forsinket – fordi mange av de som jobber med kurset for oss jobber innen helse.  Vi er på sporet igjen, men det er pga. restriksjoner knyttet til korona og kurs lite sannsynlig at det vil bli kjørt pilot på kurset i år. Dette må vi nok vente med til 2021. Arbeidsgruppen hadde samling september 2019 og vi nærmer oss en ferdigstilling av kurs.  

Fagkonferanse Førstehjelp & oppdatert kunnskap 

Som kjent måtte også vår fagkonferanse avlyses som følge av Koronaen. Ressursgruppe Førstehjelp har lagt inn ønske om muligheter for ny konferanse i 2021, inntil videre er det fortsatt viktig at dere alle holder dere oppdatert i førstehjelp – det er selvsagt bare å ta kontakt med oss i ressursgruppen hvis dere har spørsmål.

Akutthjelper – Hvor blir det av? 

Vi har egen artikkel om akutthjelper i denne utgaven av Hjelpekorpsbladet – Ressursgruppen er fortsatt sterkt involvert og pådriver for at prosjektet skal gå fremover.

Veiledere – har du oversikten    

Informasjonsflyt i hjelpekorpset er krevende – og vi prøver å nå ut med nyheter via Facebook, nyhetsbrev og selvfølgelig på samlinger. Det er ekstra viktig at distriktenes førstehjelpsansvarlig og hjelpekorpsledelsen informerer om dette videre lokalt – dette sikrer at våre frivillige får oppdatert informasjon om endringer og nyheter innen faget vårt. Det er utviklet mange veiledere knyttet til koronakrisen. Dette finner du samlet på denne siden på Korsveien

Vi håper også at du har fått med deg at det er utarbeidet en veileder med tips og triks til gjennomføring av hjelpekorpsprøven. Den finner du her 

Vi minner om at RG Førstehjelp har samlet en del informasjon på denne siden på korsveien

Til slutt minner vi om at du finner oppdatert kursmanualer og annet materiell til alle kursene våre på denne siden på korsveien 

Ta gjerne kontakt med  ressursgruppe førstehjelp på e-post rgf@hjelpekorps.org for eventuelle spørsmål eller innspill.