Tips til god oppfølging

Vi har vel alle vært der og kjent litt på følelsen av at vi ligger bak skjemaet vi planla for i januar. Enten dette måtte gjelde egen treningsdagbok eller lokalforeningens handlingsplan. Målet var bra, planen var god, men så oppsto det uforutsette ting som har gjort at vi ligger etter skjemaet. Desto bedre er følelsen når alt har gått bedre enn planlagt og vi ligger langt foran skjemaet. Uansett om vi ligger langt foran eller et stykke bak skjemaet, så fratar det oss ikke ansvaret for å følge opp og vurdere hvordan vi ligger an.  

Å følge opp, handler om å gjøre de tingene vi ble enige om. Å iverksette de tiltakene som skal til for å oppnå målene som er satt. Eksempelvis å ta den praten med medlemmene om hva som kan gjøres for å øke oppmøteprosenten på leteaksjoner fra det lokale korpset, eller gjennomføre en øvelse for å lære å bruke det nyeste utstyret som er kjøpt inn.  

Det ligger mange ting i det å følge opp, som en leder bør være oppmerksom på. Forsto alle egentlig hva man skulle gjøre?. Å sikre at alle ser det samme bildet, er derfor viktig for å kunne følge opp. En annen ting som ligger under dette, er å følge opp det man eventuelt ikke har rukket å følge opp. Det kan skyldes at noe skjedde underveis som endret forutsetningene. Skal det føre til at man justerer målsetningen eller skal man sette inn tiltak for å komme i mål med tiltakene?  

Et konkret tips for å bli gode på å følge opp er å lage lister for å få bedre oversikt. Visste du at vi har verktøyer for det i Røde Kors?. Eksempelvis kan du legge inn oppgavene dere skal gjøre etter rådsmøtet i Planner, eller dere kan legge det inn i OneNote og huke av etter hvert som oppgavene er gjort. Både Planner og OneNote finnes tilgjengelig som en del av Sharepoint-løsningen i Korsveien og på Teams. Tilnærmet samme funksjon har man også i Outlook på båndet. Trykker du på «Koder» får du opp knappen “Følg opp”. Du kan da velge om du vil følge opp i dag, i morgen, om en uke eller om en måned. Så mottar du eksempelvis en e-post fra din korpsleder, så kan du trykke følg opp og velge når du skal følge opp, så kommer oppgaven i en liste under mine oppgaver.  

Et annet konkret tips kan være å sette søkelys på én ting av gangen for å unngå at mengden av oppgaver ikke skal følges overveldende.    

Et tredje tips kan være å sette opp status oppfølging som fast sak i rådsmøtene hvert kvartal.  

Så, har du noen ting du burde følge opp i dag?