Enhet søk og redning har sammen med blant annet IKT og ressursgruppe ettersøkning jobbet med en veileder for ivaretakelse av personvern ved bruk av digitale aksjonsverktøy. Vi jobber også med en midlertidig løsning for sikker lagring av aksjonsdata, i påvente av aksjonsstøttesystemet.   

Veilederen er ferdig utformet og ligger tilgjengelig her på ettersøkningssiden på Korsveien.