Invitasjon til IKAR-ettermøte 18. – 19. november 2021

Til organisasjoner og personer tilknyttet fjellredning

Fjorårets IKAR-ettermøte ble avlyst pga Covid-19. Røde Kors Hjelpekorps ønsker igjen å invitere redningsnorge til et fysisk IKAR-ettermøte i 2021.

Formålet med IKAR (Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen) er å ha et internasjonalt forum for redningsaktører hvor erfaringsdeling utveksles og viderebringes til de enkelte medlemsland i IKAR ifm nyheter, hendelser og utstyr innen fjellredning.

Kunnskap og erfaringer fra den internasjonale konferansen videreformidles til den norske redningstjenesten på IKAR-ettermøte som hvert år har vært arrangert hos Norges Røde Kors i Oslo.

På grunn av Covid-19 vil årets internasjonale konferanse gjennomføres virtuelt, og alle som ønsker kan følge denne konferansen. Mer info finnes på ICAR sin nettside.

IKAR-ettermøte vil derfor i år fokusere mye på erfaringsdeling, nyheter, hendelser og aksjoner nasjonalt siste året.

Sted:

Møtet avholdes hos Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7 i Oslo.

Tid:

Torsdag 18. november kl. 17.00 - 19.30 og fredag 19. november kl. 09.00 - 15.30.

Røde Kors håper på bred oppslutning fra ulike redningsaktører, og oppfordrer spesielt operativt personell til å delta på ettermøtet.
Siden nasjonale tema/hendelser blir belyst på ettermøtet, er det muligheter for gode diskusjoner og samkjøring.

Påmelding

Påmelding til IKAR- ettermøte gjøres her.
Frist for påmelding er 5. november.

Innlegg

Har du et tema/innlegg som kan være aktuelt å belyse, meldes dette snarest på epost til heidi.vigerust@redcross.no.
Oppgi tema og varighet (maks 15. min).
Frist for innmelding av innlegg er senest 1. oktober.

Program

Programmet for årets møte vil bli lagt på vår nettside så snart det er klart.

Konferanseavgift

Konferanseavgift: kr. 650.- (inkludere lunsj fredag)
Røde Kors deltakere er fritatt for konferanseavgift.

Sosial samling/middag

Torsdag kveld arrangeres en sosial samling med middag.
Påmelding gjøres på registeringssiden. Pris kr. 350- betales i restauranten samme kveld.
Deltakelse denne kvelden gir mulighet for uformell faglig prat på tvers av etater/organisasjoner.

Ved spørsmål kontakt Heidi Vigerust

E-post: heidi.vigerust@redcross.no – tlf 93870881.