IKAR program og foredrag 2021

Her finner du program og noen foredrag fra årets IKAR-ettermøte

Siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet
v/ Sveinung Torgersen utredningsleder Samfunnssikkerhetsavdelingen

Blir mannskap fulgt opp og ivaretatt i etterkant av en aksjon?
v/ Jan Arne Øen Geilo Røde Kors

Søk etter mobiltelefonsignal med retningssøkjar Wolfhound Pro.
v/ Albert Lunde Lom og Bøverdalen RKH/ Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning og Mats Møller Bæren NKOM

Nytt utviklingshelikopter
v/ Åge Kirketuen SNLA

Alpine metoder – utstyr og samtrening
v/ Stein Falser Møller NARG

Ny godkjenningsordning i NRH fra og med januar 2022
v/ Tor Monsen

Nytt metodesett tauredning i Røde Kors
v/ Jean Salvesen