220212_Omsorg Lærdal-toppbilete

Besøksteneste - mot einsemd

Som besøksven i Røde Kors bidreg du til å gjere ein skilnad i kvardagen.

Røde Kors Besøksteneste er eit tilbod til menneske som treng eit anna menneske. I Sogn og Fjordane har vi ulike variantar av denne tenesta i dei fleste kommunane. 550 frivillige besøksvener stiller opp og går tur, steiker sveler, lagar til bingo, held fest, eller tek med seg hunden på besøk. Nedanfor kan du sjå nokre døme.

Kvinne i Røde Kors jakke
- I dag skal eg ut på omsorgssenteret og det gler eg meg veldig til, og eg veit at dei som sit der ute gler seg til vi kjem også. Det er fint å sjå dei eldre lyse opp når ein kjem og set seg ned å pratar og gjerne er med i songen, seier frivillig og besøksven i Olden Raude Kross, Ingunn Myroldhaug Skarstein.

Ein til ein

Mange besøkstenester tilbyr såkalla ein til ein besøk. Då vert ein besøksven kopla med ein som kan ha glede av sosial kontakt. Saman finn dei ut kva dei skal gjere i lag.

Mat i fellesskap

God mat er eit viktig sosialt lim. Mange besøkstenester inviterar til felles middag eller til hygge med kaffi og kaffimat. Filmen under er frå då Lærdal Røde Kors Omsorg tok med eldre heimebuande og dei som bur i omsorgsbustad i Lærdal og syner gleda ved ein felles tur og eit felles måltid. 

Fast møteplass

Ein sosial møteplass kan vere det som skal til for å møte andre. Ein fast møteplass kan vere kafé, sosiale samlingar med musikk, bingo, strikkekafé og liknande. Dei faste møteplassane er vekas høgdepunkt for mange. I videoen kan du sjå gleda då eldrekaféen i Sogndal opna etter koronastenging. 

Ekstra festivitas

Kvardagen kan vere einsforming for mange bebuarar rundt på sjukeheimar og omsorgsbustader – eller andre som ikkje lenger kjem seg ut av heimen for eiga maskin. Nokon gonger slår besøkstenesta på stortromma, og inviterer til fest. Mat og musikk ofte viktige ingrediensar. 

Aktivitet og opplevingar i nærmiljøet

Det er ein del menneske som ikkje kjem seg ut på eiga hand. Besøkstenesta inviterer til aktivitet og opplevingar. Fleire lokalforeiningar har som Sogndal Røde Kors Omsorg eigne sykkelpilotar som tek med seg bebuarar på omsorgsheimen på ei runde i lokalmiljøet. Førde Røde Kors inviterer til opplevingar i nærmiljøet, dei får omvisning på lokale museum, i kyrkja eller går på teater.

Besøksven med hund

Våre firbeinte vener, hundane, kan vere gode kontaktskaparar. Mange besøkstenester har difor byrja å rekruttere hundehaldarar, som får kvalifisering og opplæring så dei kan ta med hunden på besøk. Besøka kan vere på eldreinsitusjon, eller ein til ein. Bente Liabø Thorsen og hunden Zelda frå Fjaler Røde Kors er ein av dei.

Besøksteneste ung

Førde Røde Kors Ungdom sette i gong Besøksteneste Ung i 2020. Konseptet er det same som den ordinære besøkstenesta, frivillige besøker nokon som treng eller ynskjer kontakt med andre menneske. Unge kan sjølvsagt vere besøksvener om der ikkje er ei eiga besøksteneste for unge i lokalforeininga. Det som skil Besøksteneste Ung frå andre unge besøksvener er at det er eit sosialt opplegg der dei unge besøksvenene kan dele erfaringar og ha det hyggeleg saman.  

Kvinne i Røde Kors fleecevest
- Eg reiser heimatt med ei god kjensle og tenker at i dag har eg vore med på noko kjekt og gjeve litt av meg sjølv. Du kan vere trøtt når du reiser ut, men når du kjem heimatt er du ikkje sleten, det gjer berre godt, seier Inger Johanne Talle i Sogndal Røde Kors Omsorg.