Aktivitetar

Sogn og Fjordane Røde Kors arbeidar for å skape trygge lokalsamfunn og gode møteplassar for medmenneskeleg kontakt. De aller fleste aktivitetar foregår i lokalforeningene.