Korleis kom eg hit?

Når du når først har slept meg hit, håper jeg du har noe jeg kan ta med hjem?