Kurs og samlingar

Opplæring og trygging av frivillige er eit av våre fremste mål. Her finn du oversikt over kurs og samlingar arrangert av Sogn og Fjordane Røde Kors.

For å sikre kvalitet i aktivitetane våre får frivillige i Røde Kors tilbod om opplæring og påfyll gjennom kurs og samlingar, både digitale og fysiske.

Trykk på knappen under for å få ei oppdatert oversikt over alle distrikt- og regionskurs innan Hjelpekorps, Omsorg og Ung:

Kurs innan Hjelpekorps, Omsorg og Ung

For å sjå oversikt over kurs knytt til organisasjonsdrift, beredskap, rekruttering og førstehjelp, trykk her:

Kurs innan organisasjonsdrift, beredskap, rekruttering og førstehjelp.