JFS321

Over 2500 frivillige i 26 lokalforeiningar står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. Dei driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Handlingsprogram Sogn og Fjordane Røde Kors

Utanforskap er felles for barn som lever i familiar med varig svak økonomi, for sosialt isolerte og for psykisk sjuke. I 2021-2023 vil vi styrke vårt arbeid med å inkludere sårbare grupper i deira lokalsamfunn.

Les > Handlingsprogrammet for 2021-2023

Om Sogn og Fjordane Røde Kors

I 2021-2023 vil vi styrke vårt arbeid med å inkludere sårbare grupper i deira lokalsamfunn.

Lær mer om hvem vi er og vårt arbeid!

Oppsummert

Innhold
5000
Innhold
4000
Innhold
2000