Hjelpekorps i aksjon i skogen

Arendal Røde Kors

Arendal Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon som driver aktivt i Arendal og omegn med rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen

Om Arendal Røde Kors

Øvrige kontaktflater

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Arendal Røde Kors Hjelpekorps sin Facebook-side
Hjelpekorpsets vakttelefon: 400 38 931

Arendal Røde Kors Omsorg: omsorg@arendal-rk.no
Her finner Arendal 
Kontaktperson:
Gerd Torunn Gundersen, telefon 916 26 148
gt.gundersen@gmail.com 

Arendal Røde Kors tilbud og aktiviteter