Hjelpekorps i aksjon i skogen

Arendal Røde Kors

Arendal Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon som driver aktivt i Arendal og omegn med rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Hans Thornes vei 26, 4846 ARENDAL
Telefon
41915171
E-post
leder@arendal-rk.no
Nestleder
Per Kyrre Wangberg
Leder
Torill Rolstad Larsen

Velkommen

Øvrige kontaktflater

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Arendal Røde Kors Hjelpekorps sin Facebook-side
Hjelpekorpsets vakttelefon: 400 38 931

Kontaktperson Omsorg:
Gerd Torunn Gundersen, tlf: 916 26 148
gt.gundersen@gmail.com 

Arendal Røde Kors tilbud og aktiviteter