Agder Røde Kors

Agder Røde Kors har 16 lokale foreninger spredt i fylket. Våre frivillige er tilstede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

Vi har ca. 7.000 medlemmer og 2.300 frivillige.  

Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon. 
Innenfor rammene av et felles handlingsprogram for Norges Røde Kors jobber vi med å dekke de humanitære behovene i Agder. 

Som frivillig i Agder Røde Kors får du kurs, nettverk, mange opplevelser og utfordringer.

Agder Røde Kors har kontorer i Arendal og i Kristiansand. Her finner du distriktets ansatte som bistår lokalforeningene med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver. 

Besøksadresse Kristiansand

Vesterveien 6, 4616 Kristiansand

Besøksadresse Arendal

Langbryggen 13, 5 etasje

Sentralbord telefon

+47- 22 05 40 00
Alle ukedager 08 - 16:00
Sommertid 08 - 15:00 (1. mai til 31. august)

Lokalforeninger i Agder

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, RØFF, Kilandsenteret og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, Gatemegling, Leksehjelp og Barnas Røde Kors
Vi har aktiviteter innen Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp og norsktrening. Mangfold på Gullestad gård og Kriseberedskap - Håpets hus.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Barnas Røde Kors, Kameleonkvinnene, Sykehusguide, Kulturvenn og Frokostkafe.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, RØFF, Barnas Røde Kors og Besøk til innsatte i fengsel.
Vi er en aktiv forening med flere spennende aktiviteter som passer for barn, ungdom og voksen
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Dørstokken.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Mangfold i Mandal og RØFF.
Risør Røde Kors har aktiv besøkstjeneste og et Røde Kors hus som brukes av mange foreninger i byen.
Tromøy Røde Kors er en liten men aktiv forening som ble etablert i 1924. Foreningen har eget hus på Færvik her holdes det medlemsmøte annen hver tirsdag.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Beredskapsvakt og Flyktningguide.