Agder Røde Kors

Aust-Agder Røde Kors og Vest-Agder Røde Kors er nå samlet under et Agder Røde Kors.

Agder Røde Kors er til stede i hele fylket. Gjennom lokalforeningene våre, beredskapsavtaler med kommunene, på asylmottakene, i fengslet og gjennom ferietilbud til barn i hele fylket.

Agder Røde Kors har 15 lokalforeninger, og ca 2300 frivillige.

Som frivillig i Agder Røde Kors får du kurs, nettverk, mange opplevelser og utfordringer.

Agder Røde Kors har kontor i Arendal og i Kristiansand. Her finner du distriktets ansatte som bistår lokalforeningene med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver. 

Besøksadresse Kristiansand

Vesterveien 6, 4616 Kristiansand

Besøksadresse Arendal

Langbryggen 15, 4 etasje

Sentralbord telefon

+47- 22 05 40 00
Alle ukedager 08 - 16:00
Sommertid 08 - 15:00 (1. mai til 31. august)

Lokalforeninger i Agder

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, RØFF, Kilandsenteret og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, Besøk til innsatte i fengsel, RØFF, Norsktrening, Leksehjelp og Barnas Røde Kors
Vi har aktiviteter innen Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp og norsktrening. Mangfold på Gullestad gård og Kriseberedskap - Håpets hus.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Barnas Røde Kors, Kameleonkvinnene, Sykehusguide, Kulturvenn og Frokostkafe.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, RØFF, Barnas Røde Kors og Besøk til innsatte i fengsel.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt og Bingo.
Vi er en aktiv forening med flere spennende aktiviteter som passer for barn, ungdom og voksen
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Dørstokken.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Mangfold i Mandal og RØFF.
Risør Røde Kors har aktiv besøkstjeneste og et Røde Kors hus som brukes av mange foreninger i byen.
Tromøy Røde Kors er en liten men aktiv forening som ble etablert i 1924. Foreningen har eget hus på Færvik her holdes det medlemsmøte annen hver tirsdag.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Beredskapsvakt og Flyktningguide.