Evje og Hornnes Røde Kors

Evje og Hornnes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Her finner du oss på vår Facebook-side