Evje og Hornnes Røde Kors

Evje og Hornnes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Liavegen, 4735 EVJE
Telefon
90507228
E-post
karilisl@online.no
Leder
Karina Lislevand

Her finner du oss på vår Facebook-side