Innkalling til ekstraordinært møte i Grimstad Røde Kors

Distriktsstyret, som har Grimstad Røde Kors under administrasjon, innkaller til ekstraordinært møte for at foreningens medlemmer blant annet skal ta stilling til Kilandsenterets framtid.

Tidspunkt: Torsdag 21. januar kl 18:00
Sted: Grimstad Kino, storsalen (Catilina).

Påmeldingsfrist 7 januar - Lenke til påmeldingsskjema.
Pga smittevern er det obligatorisk med forhåndspåmelding.

Det har vært et mål om å få gjennomført møtet innen utgangen av november. Imidlertid har smittesituasjonen lokalt og myndighetenes anbefalinger satt begrensninger for dette. Distriktsstyret ser det som viktig å få gjennomført et møte, og helst ved at man møtes fysisk.

Derfor innkalles det nå med godt varsel til møte torsdag 21. januar kl 1800 i storsalen (Catilina) på Grimstad Kino, under gjeldende smittevernregime.  Dersom smittesituasjonen og myndighetenes retningslinjer ikke tillater et fysisk møte, vil det bli gjennomført digitalt via Teams, med skriftlig avstemming.

Påmelding innen 7. januar gjøres via denne linken. Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt distriktskontoret ved Terese: inger.veting@redcross.no

Saker:
Sak 1: Kilandsenterets framtid
Sak 2: Leieforholdet i Bark Silasvei
Sak 3: Valgkomite

For distriktsstyrets forslag til vedtak i sakene, se utfyllende innkalling.
For informasjon om distriksstyrets arbeid med Kilandsenterets framtid, se høringsutkast om Kilandsenteret.
For ulike budsjett-scenarier for 2021, se utkast over budsjett 2021.

Alle medlemmer i Grimstad Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder har stemmerett. Det er nødvendig med skriftlig påmelding god tid i forkant. Dette for å ha oversikt over deltakere mtp smittevernregler for offentlige arrangementer - ved fysisk møte-  og med tanke på hjelp og støtte for å sikre alles deltagelse og stemmegivning dersom møtet blir digitalt.