Vil du være med å bidra?

Røde Kors Hjelpekorps blir kalt ut av politiet når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Vi søker nye medlemmer.

Hver dag, hele året er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker. Vi i Lillesand er disponible hele året. 

Vi søker kontinuerlig etter nye medlemmer. Ta kontakt med oss for mere informasjon.

Hva kan du få ut av hjelpekorpset?

 • Å bli dyktig i førstehjelp og redning
 • Få lederegenskaper- og erfaring
 • Delta i et aktivt, sosialt og godt miljø
 • Friluftsliv på land og sjø
 • Bidra i unike hendelser og situasjoner
 • Kurs i førstehjelp og redning

Hva slags oppgaver utfører vi?

 • Redningsoppdrag til lands og vanns
 • Sanitetsberedskap på arrangementer
 • Bidra i andre Røde Kors-aktiviteter
 • Forebyggende arbeid i lokalmiljøet
 • Førstehjelpsundervisning
 • Aktiv i den Norske redningstjenesten

Hva slags personer søker vi?

 • Personer over 17 år
 • Interesse for friluftsliv og sjøliv
 • Normal psykisk- og fysisk form
 • Forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre

Krav:

Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18 år for å kunne delta i søk- og redningsaksjoner.

Bli med du å!

For å melde din interesse, registrer deg HER, så vil vi ta kontakt med deg.