Fra en av festene på Heimen. Her underholder Bjøro Håland

Lygna Røde Kors

Lygna Røde Kors har Besøkstjeneste, Beredskapsvakter og vi driver BARK - Barnas Røde Kors og Norsktrening sammen med frivilligsentralen. I tillegg driver vi bingo hver søndag på Røde Kors-huset.

Adresse
Eikenveien 278, 4596 EIKEN
Telefon
99405611
E-post
kristin@amento.no
Leder
Kristin Sagen Storbukås
Nestleder
Rose Lill Rossevatn

Velkommen

Vi er en del av den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne bevegelsen, som er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.  

Vi har en egen facebookside som heter Lygna Røde Kors. Der legger vi inn informasjon jevnlig. 

Årsmøte 2021 holdes onsdag 17. februar kl. 18.30
Årsmøtepapirene finner du her: 

Årsmøtepapirer samlet årsmøte onsdag 17 februar 2021.pdf