Ferie for alle Agder

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som av en eller annen grunn har lav inntekt.

Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har kanskje ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Ferie for alle tilbudet fra Røde Kors gjør noe med dette.
Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid.
Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene og blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid, slik at både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter.

Vinterferie, fotograf Thomas A. Syvertsen

Frivillig i Ferie for alle:
Som frivillig i Ferie for alle er du med på ferieturene som et medmenneske og for å tilrettelegge der hvor det blir behov. Hvert ferieopphold går over 4-5 dager hvor du som frivillig er med på hele oppholdet. De feriene som arrangeres i Agder er i hovedsak familieturer. Det betyr at rollen som frivillig kan innebære deltakelse i lek, være en person som barn og unge kan snakke og dele med, samt gjennomføre praktiske oppgaver.
Hvert opphold kan bestå av rundt 50 deltakere og 7 frivillige, hvor en har rollen som ferieleder. Som frivillig så får du kurs og oppfølging, i tillegg til at det arrangeres informasjonsmøte før hvert ferieopphold. Der får du mer informasjon om den spesifikke turen, samt muligheten for å treffe de andre frivillige.

Generelle krav til Frivillige i ferie for alle er:
o Ha fylt 18 år
o Levere avgrenset politiattest
o Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
o Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Om dette skulle være noe for deg seg så ta kontakt med 
Ingolf Stenskrog, tlf. 413 64 799