Dialog og konflikthåndtering

Hensikten med kurset er å bidra til økt kompetanse i å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner og gjennom dette bidra til å skape gode og trygge relasjoner.

Dato: Fredag 29.10
Tid: 19 - 22
Rom: Informasjon kommer
Kursholdere: : Line og Minnie / Ingrid og Hanne

3 timer kan gi noen nyttige verktøy i det å:

  • dempe, forebygge og løse konflikter - både små og store.
  • kommunisere på en tydelig måte
  • skape bedre kontakt mellom mennesker
  • gi en bedre forståelse for egne og andres behov
  • bryte med destruktive tankemønstre
  • ta vare på deg selv og andre

Kurset gir en introduksjon til disse temaene og er basert på Marshall Rosenbergs arbeid med ikkevoldskommunikasjon. Dialog og konflikthåndteringskurset varer i tre timer og opplæringen vil kunne være relevant både i og utenfor Røde Kors.

Målgruppe: Alle
Krav: Ingen